Raad van state verwerpt alle vorderingen tot schorsing van het project Gent Sint-Pieters

Geplaatst op 30 mei 2008

Begin 2007 werden 5 verzoekschriften ingediend bij de Raad van State. De vraag was om het GRUP (gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan) en de bouwvergunningen voor het Project Gent Sint-Pieters (voor de ondergrondse parkeergarage en voor de verbindingsweg naar de R4 ) te schorsen en te vernietigen. Drie verzoekschriften kwamen van inwoners van Gent, één vanwege het Gents Milieufront en één vanwege de Bond Beter leefmilieu.

Op 12 juli 2007 adviseerde het auditoraat van de Raad van State om alle vorderingen tot schorsing te verwerpen.

Op 28 september 2007 vonden de pleidooien plaats aangaande de 5 schorsingsverzoeken. De 5 verzoeken werden samen behandeld.

Op 26 mei 2008 heeft de Raad van State arrest geveld (arrest betekend op 30 mei 2008). De Raad van State oordeelt dat er geen ernstige middelen zijn die een schorsing zouden verantwoorden. Er is dus prima facie (op het eerste zicht) een inhoudelijke weging van de argumentatie o.m. rond fijn stof en rond boscompensatie en natuurtoets gebeurd.

Alle vorderingen tot schorsing van het GRUP en van de bouwvergunningen voor het Project Gent Sint-Pieters zijn verworpen.

De verzoekende partijen kunnen beslissen om de voortzetting van de annulatieprocedure (ten gronde) te vragen. Deze procedure is niet schorsend en kan jaren duren.

Uw browser voldoet niet aan de minimale vereisten om deze website te bekijken. Onderstaande browsers zijn compatibel. Mocht je geen van deze browsers hebben, klik dan op het icoontje om de gewenste browser te downloaden.