Rijsenbergwijk beter beschermd tegen doorgaand plaatselijk vrachtverkeer

Geplaatst op 27 mei 2008

Sinds half mei 2008 is er ter hoogte van de Europabrug een tonnagebeperking aangebracht die alle zwaar vervoer van meer dan 7,5 ton dwingt om rechtsaf te draaien, richting Gordunakaai en verderop K. Fabiolalaan (komende van de verenigde Natieslaan). In de K. Fabiolalaan zelf is een snelheidsbeperking tot 30 km/u ingesteld.

foto verbodsbord zwaar vervoer
Omleiding zwaar vervoer

De reisroutes voor de grondtransporteurs die de aarde ophalen en wegbrengen uit de put voor de toekomstige ondergrondse parkeergarage aan Sint-Pietersstation worden hierdoor op dwingende wijze aangepast.

Foto verbodsbord zwaar verkeer
Omleiding en verbodsbord zwaar vervoer

Sinds het begin van de grondtransporten van het Project Gent Sint-Pieters golden al mondelinge afspraken tussen het Minder Hinder bureau van het Project en de verschillende transporteurs, inzake de minst hinderlijke aanrijroutes. Die afspraken werden soms met de voeten getreden. Daardoor kreeg de Rijsenbergwijk (Patijntjesstraat, Rijsenbergstraat, ...) bij tijden extra hoeveelheden zwaar vervoer te verwerken.

Het gevolg van de nieuwe gedwongen afslag voor zwaar transport is dat ook leveranciers van vb. brandstof bij de bewoners in de Rijsenbergwijk nu gedwongen zullen worden om een hele omweg te rijden via de Snepkaai en de K. Fabiolalaan. Pas daar, ter hoogte van de Aaigemstraat, vinden zij een bord met 'uitgezonderd plaatselijk vervoer', wat hen wettelijk toelaat om de wijk in te rijden. (Noteer: de grondtransporteurs van het Project Gent Sint-Pieters kunnen bij het wegrijden niet inslaan in de Aaigemstraat, omdat ze op dat ogenblik geen ‘plaatselijk vekeer' zijn.)

Uw browser voldoet niet aan de minimale vereisten om deze website te bekijken. Onderstaande browsers zijn compatibel. Mocht je geen van deze browsers hebben, klik dan op het icoontje om de gewenste browser te downloaden.