Saneringswerken spoorberm

Geplaatst op 30 mei 2024
DRONE zone B
Op maandag 3 juni 2024 starten er saneringswerken bovenop de spoorwegberm aan de Koningin Fabiolalaan, in de zone tegenover Sportstraat tot Snepkaai. Met deze sanering wordt het voormalige spoorwegterrein klaargemaakt voor de toekomstige aanleg van het Rijsenbergpark en de constructie van de gebouwen van het project Rinkkaai, het stadsgebouw en de toekomstige sociale woningen.

De werken zijn gepland tot eind juni, onder voorbehoud van de weersomstandigheden. De hinder voor de bewoners in de omgeving zal zeer beperkt zijn.

Wat staat er te gebeuren?

In totaal zullen 11 verontreinigde locaties ontgraven worden tot op een diepte van ongeveer 1 meter. De voorafgaande studie heeft uitgewezen dat er geen bemaling noch sanering van het grondwater noodzakelijk is.

Het werfverkeer zal beperkt zijn: er zullen in totaal niet meer dan 25 tot 30 vrachtwagens nodig zijn voor de afvoer van verontreinigde gronden en eventuele noodzakelijke aanvullingen met propere grond.

Het werfverkeer verloopt via eigen terrein en de huidige dienstweg voor Infrabel op het einde van de Koningin Fabiolalaan naar de Snepkaai.

De aannemer is verplicht om signalisatie, een veegwagen en een sproeiwagen te voorzien zodat er geen stofhinder is.

Na oplevering van de saneringswerken volgt nog een eindevaluatieonderzoek door de OVAM.

Bewonersbrief

Uw browser voldoet niet aan de minimale vereisten om deze website te bekijken. Onderstaande browsers zijn compatibel. Mocht je geen van deze browsers hebben, klik dan op het icoontje om de gewenste browser te downloaden.