Sloopwerken van de achterliggende gebouwen van Max Mobiel in de Voskenslaan

Geplaatst op 15 jun. 2008

De bewoners van (een deel van) de Voskenslaan, de Reigerstraat, de Ganzendries en (een deel van) de Sint-Denijslaan hebben onderstaande informatiebrief in de bus gekregen, in opdracht van het Project Gent Sint-Pieters en in opdracht van het AG Stadsontwikkelingsbedrijf Gent:

Betreft: sloop achterliggende gebouwen Max Mobiel vzw

Geachte mevrouw, Geachte heer,

Met deze brief willen wij u op de hoogte brengen dat het pand gelegen aan de Voskenslaan 27 en de Reigerstraat 32/36 binnenkort gedeeltelijk zal worden gesloopt. Het vrijgekomen terrein wordt vervolgens heringericht in functie van de creatie van extra fietsenstallingen.

De werkzaamheden vangen aan begin juli 2008 en zullen naar alle verwachting voltooid zijn na 3,5 maanden, dus omstreeks oktober 2008. Mogelijks kunt u hinder ondervinden door aan- en afrijdende vrachtwagens.

Wat vooraf ging.

Het betreffende pand werd in het voorjaar 2008 aangekocht door het AG Stadsontwikkelingsbedrijf Gent en vervolgens verhuurd aan Max Mobiel vzw.

Deze aankoop maakt deel uit van het stedelijke beleid: de verwerving was met andere woorden nodig voor de realisatie van een nieuwe, zuidelijke stationsomgeving.

Het AG Stadsontwikkelingsbedrijf Gent, kortweg AG SOB, is opgericht door de Stad Gent als uitvoerder van het stedelijke beleid voor wat betreft gronden en panden. Zij voeren een actief beleid op het vlak van (sociale) huisvesting, economische ontwikkeling, groen- en natuurvoorzieningen en ruimtelijke ingrepen. Hun activiteiten omvatten: het verwerven van onroerende goederen, de bouw, renovatie, verkoop en verhuur van onroerende goederen.

Mocht u nog vragen hebben betreffende deze werkzaamheden dan kunt u rechtstreeks contact opnemen met de projectverantwoordelijke Peter Ghys. U kunt hem bereiken via telefoon 09/269 69 00, fax 09/ 269 69 99 of e-mail: peter.ghys@sob.gent.be
Voor verdere vragen of inlichtingen in verband met het Project Gent Sint-Pieters kunt u terecht bij het infopunt. Telefonisch op het nummer 09/241 24 11, via e-mail naar Greet.Riebbels@projectgentsintpieters.be of u kunt langskomen op dinsdag van 14 tot 16 uur, donderdag van 10 tot 12 uur of na afspraak.

Wij verontschuldigen ons voor de eventuele ongemakken die deze werkzaamheden met zich meebrengen en hopen te mogen rekenen op uw begrip.

Met vriendelijke groeten

Communicatieteam Project Gent Sint-Pieters

v.u. Daniel Termont, voorzitter stuurgroep, p/a Botermarkt 1, 9000 Gent

Uw browser voldoet niet aan de minimale vereisten om deze website te bekijken. Onderstaande browsers zijn compatibel. Mocht je geen van deze browsers hebben, klik dan op het icoontje om de gewenste browser te downloaden.