Start aanbouw 2 tunnels onder de treinsporen.

Geplaatst op 23 nov. 2007

Gent, 23.11.07 INFORMATIEBRIEF: BOUW TUNNELS EN VOORTGANG K. FABIOLALAAN

Geachte,

Graag brengen wij u op de hoogte van nieuwe werkzaamheden in het kader van het Project Gent Sint-Pieters.

Tunnels Sint-Denijslaan:

Vanaf maandag 26 november 2007 beginnen we twee nieuwe tunnels (kaartje klik hier (PDF - 82kb)) te bouwen onder de sporen, tussen de Sint-Denijslaan en de K. Fabiolalaan. Onze partner Infrabel, de infrastructuurbeheerder van het Belgische spoorwegnet, is bouwheer.

- De tunnel ter hoogte van de sporthal BME-Hogeschool is een tunnel voor auto's en fietsers. Wij noemen hem de ‘verbindingstunnel', of - officieel - de ‘Timichegtunnel' [1] Pas wanneer deze tunnel er is, gaat de huidige Voskenslaantunnel buiten gebruik voor autoverkeer.

- De tunnel ter hoogte van hotel Trianon noemen wij de voorlopige tramtunnel. ‘Voorlopig' omdat hij eerst als een echte tunnel voor trams en bussen zal fungeren - tussen 2010 en 2015. Daarna breken we één tunnelwand (kant station) open, en wordt het bouwwerk opgenomen in de open ruimte onder de sporen. Daarin installeren we - in 2016 - ondermeer het definitieve tramstation, de zoenzone (kant Sint Denijslaan), en verderop de open stationshal. Door de gefaseerde aanpak zullen trams en bussen op elk moment onder de sporen kunnen blijven passeren.

Werkwijze

Eerst gaat de aanleg van de voorlopige tramtunnel van start. Door spoor 12 tijdelijk buiten gebruik te stellen, kunnen we daar manueel de zijwanden uitgraven en vervolgens de dakplaat gieten van het eerste compartiment. Begin 2008 doorbreken we de keermuur (buitenmuur van de sporen ter hoogte van het vroegere frietkot). Vervolgens bouwen we verder, deel per deel, in de richting van het stationsgebouw, door telkens een ander spoor buiten gebruik te stellen.

Begin 2008 vatten we de bouw van de Timichegtunnel aan. Die graven we uit, vanaf een leeg terrein tussen de sporen, richting Sint-Denijslaan en richting K. Fabiolalaan. De tunnelwerken zullen vermoedelijk 2 jaar duren.

Te verwachten hinder

Overdreven lawaai of trillingen zijn er niet te verwachten. De aannemer werkt vanaf 's ochtends 7 uur. Alleen om uitzonderlijke redenen zullen we nachtwerk of weekendwerk toelaten.

Wij plannen geen afsluiting van de Sint-Denijslaan, ook geen eenrichtingsverkeer. De bussen van De Lijn blijven volgens de normale dienstregeling rijden. Er komt wel een lichte verschuiving van de rijvakken. In het stuk van de Sint- Denijslaan tussen de Voskenslaan en Roosakker verdwijnen enkele parkeerplaatsen.

Intussen op de K. Fabiolalaan?

De bouw van de slibwanden (zijwanden van de ondergrondse parkeergarage van 3 verdiepingen) vordert. Zodra de torens van het voormalige postgebouw (K. Maria-Hendrikaplein) gesloopt zijn, het puin geruimd is en de goederenloods van de NMBS ernaast verdwenen is, kan het ruwbouwwerk richting K. Maria-Hendrikaplein opschuiven.

Op 26 november 2007 wordt de eigen werfweg, langsheen de sporen, opgeleverd. Die zal een groot deel van het zwaar verkeer weghalen van de K. Fabiolalaan. Op dit ogenblik wordt er tot twee keer per dag geveegd om de straat zoveel als mogelijk modder- en stofvrij te houden.

Op het eerste stuk van de K. Fabiolalaan rooien we binnenkort de bomen. Na de werken en de volledige heraanleg en verbreding van de laan komen er nieuwe bomen.

Pas als de Voskenslaantunnel (binnenkort) weer open is voor het autoverkeer, zullen we onze aannemer toestaan om - behalve de parkeerstrook - maximaal één rijstrook op de K. Fabiolalaan in te nemen, om de graafwerken te kunnen uitvoeren. Die inname van openbaar domein zal mogelijk een snelle doorstroming van plaatselijk verkeer hinderen.

Info?

Mocht u vragen hebben, of opmerkingen, aarzel dan niet ons te contacteren, via mail, brief, telefoon, of ter plaatse op het infopunt. Infopunt Project Gent Sint-Pieters, Districtsgebouw NMBS-groep. Koningin Maria-Hendrikaplein 2, 9000 Gent. (open op dinsdag van 14-16 uur en op donderdag van 10-12 uur), 09 241 24 11, info@projectgentsintpieters.be

Met vriendelijke groeten,

Greet Riebbels, Communicatie Project Gent Sint-Pieters[1] Timicheg verwijst naar de wereldtentoonstelling van 1913 in het huidige miljoenenkwartier. Er was toen een Filippijns dorp nagebouwd, waarin 60 leden van de Haino-stam demonstraties gaven in dans, lokale sportbeoefening, culinaire bereidingen, en ambachtelijke activiteiten zoals weven, manden vlechten, hout graveren en beeldhouwen. Een van de Filippino's heette Timicheg. Hij was 28. Maar hij vatte kou, werd zwaar ziek en stierf in het Gentse Fillipijnendorp op 13 augustus 1913.

Heeft u vragen of problemen bij het raadplegen van de documenten? Bel 09 241 24 11 of mail info@projectgentsintpieters.be

Uw browser voldoet niet aan de minimale vereisten om deze website te bekijken. Onderstaande browsers zijn compatibel. Mocht je geen van deze browsers hebben, klik dan op het icoontje om de gewenste browser te downloaden.