Start bouw van de Link naast het station Gent-Sint-Pieters (aug/2011)

Geplaatst op 30 aug. 2011

Al enkele weken zijn er voorbereidende werkzaamheden aan de gang voor de bouw van de Link. De hoge torenkraan in de Koningin Fabiolalaan is hiervan een duidelijk bewijs. Vanaf september komt de bouw van deze kantoortoren op volle snelheid.

In dit persbericht vindt u een overzicht van geplande werkzaamheden, de impact op de buurt en de minder-hindermaatregelen.

Planning werkzaamheden

Het gebouw bestaat uit twee delen: een laag gebouw in L-vorm en een toren. De grootste uitdaging van dit project is dat de bouwwerkzaamheden vlak naast en boven de tramsporen moeten plaatsvinden. Om de tramreizigers hiervan zo weinig mogelijk hinder te laten ondervinden, vroeg vervoermaatschappij De Lijn voor een zo kort mogelijke buitendienststelling van de tramlijnen. Voor de stad Gent was het noodzakelijk om het nachtlawaai tot een absoluut minimum te beperken en het spreekt voor zich dat de veiligheid voor alle partijen een belangrijke basisvoorwaarde is. Geen evidente opdracht dus, maar na lang overleg is een fasering in drie fasen door de projectpartijen als beste oplossing uit de bus gekomen.

Fase 1: voorbereiding (start: juli 2011)


Deze fase bestaat uit het plaatsen van de torenkraan, het voorbereiden van de werf, het leggen van de funderingen rekening houdend met de ondergrondse parking, ... Deze fase loopt bijna op zijn einde en heeft voor de gebruiker van de openbare ruimte weinig impact.

Fase 2: bouw toren (start: augustus 2011)

Ook deze fase heeft voor de gebruiker van de openbare ruimte weinig impact, omdat de kern van de toren zich volledig binnen de afgebakende werfzone bevindt. Een uitzondering hierop is voor de werkzaamheden in de zone van de tijdelijke tramtunnel. Tramlijn 1 zal daarom gedurende vijf opeenvolgende nachten in de eerste week van oktober (+ een extra nacht in de daaropvolgende week) buiten dienst worden gesteld en dit telkens tussen 22 uur en 5 uur. Overdag blijft de tramlijn de normale uurregeling volgen. De Lijn geeft hierover tijdig meer informatie.

De geluidshinder zal tijdens het nachtwerk tot een minimum worden beperkt, omdat het voornamelijk over montagewerkzaamheden en het storten van de vloerplaat boven de tramlijn zal gaan.

Fase 3: bouw van de arm


Ook in deze fase zal er een impact zijn op het tram- en busverkeer op de site. Momenteel bestuderen de projectpartners, de ingenieurs en de architecten de verschillende scenario's om de hinder in deze fase tot een minimum te beperken. Informatie hierover volgt later.

Wanneer wordt er gewerkt?

Tijdens de ruwbouw zal er zes dagen op zeven worden gewerkt:

  • maandag - vrijdag: 7 - 19 uur.
  • zaterdag: 7 - 16 uur.

Tijdens de dagen met nachtwerk worden gewerkt van 22 - 5 uur en van 7 - 19u.

Bijkomende minder-hinder maatregelen

Omdat de toren op 75 meter van bewoond gebied staat, zal de geluidsoverlast eerder beperkt zijn. Bovendien zal de aannemer de bouwelementen - vooraleer deze naar de werf worden gebracht - voorbereiden en monteren, zodat enkel de hoogst noodzakelijke ingrepen op de werf zelf moeten gebeuren en waardoor de geluidshinder tot een minimum beperkt kan worden.

Ook met lichthinder zal er rekening worden gehouden. De verlichting op het werfterrein zal zo worden geplaatst dat het niet naar het bewoonde gebied schijnt. Bovendien zal via een automatische timer de verlichting tijdens de nacht worden gedoofd.

Het werfverkeer zal zoveel mogelijk verlopen via de Timichegtunnel en een speciaal hiervoor aangelegde interne werfweg boven de ondergrondse parking.

De Link in het kort

  • Architectenbureau: Poponcini & Lootens Architecten.
  • Projectontwikkeling: THV Landsbeeck - KVH
  • Gebruikers: Vlaams Administratief Centrum (ongeveer 1.200 personeelsleden).
  • Aantal verdiepingen (zonder gelijkvloers): toren: 22 verdiepingen; arm: 3 verdiepingen.
  • Aantal m² bovengronds (bruto volgens BACS en exclusief technische ruimten): toren: circa 28.000m²; arm: circa 8.000m².
  • Hoogte: toren: 90 meter; arm 17,5 en 23 meter.
  • Definitieve oplevering: december 2013.
  • Noodnummer in geval van calamiteiten: 02/788 00 55.

Meer informatie

Infopunt Project Gent Sint-Pieters

Gisèle Rogiest
09 241 28 09

gisele.rogiest@projectgentsintpieters.be

http://www.projectgentsintpieters.be/

Projectontwikkeling NV SOFA

Kris Heyneman
09 243 8 918
info@projectsofa.be

Download hier het volledige persbericht (pdf - 130 kB)

Uw browser voldoet niet aan de minimale vereisten om deze website te bekijken. Onderstaande browsers zijn compatibel. Mocht je geen van deze browsers hebben, klik dan op het icoontje om de gewenste browser te downloaden.