Start heraanleg verkeersknooppunt De Sterre in Gent

Geplaatst op 26 apr. 2013

PERSMEDEDELING VAN HET AGENTSCHAP WEGEN EN VERKEER 24 april 2013

Start heraanleg verkeersknooppunt De Sterre in Gent


Op maandag 29 april 2013 start het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) in samenwerking met Stad Gent en TMVW met de heraanleg van het verkeersknooppunt De Sterre. De werkzaamheden hebben een belangrijke invloed op de mobiliteit op en rond dit knooppunt. Om de hinder zoveel mogelijk te beperken verlopen de werken in twee fasen. In het voorjaar van 2014 zal niet alleen de nieuwe turborotonde, maar ook de aangepaste omliggende verkeersinfrastructuur in gebruik zijn.

Start van de werken

Op maandag 29 april 2013 start AWV met de aanleg van het zuidoostelijk deel van de rotonde (kant benzinestation). Tijdens deze eerste fase wordt ook een fiets- en voetgangerstunnel onder de rotonde gebouwd en krijgen de omliggende straten een gescheiden rioleringsstelsel. De signalisatiewerken starten om 4u, de nieuwe verkeerssituatie gaat om 7u in voege. In oktober 2013 moet het zuidoostelijk deel van de rotonde klaar zijn.

Het verkeer moet vanaf maandag 29 april 2013 rekening houden met een nieuwe verkeerssituatie. De Kortrijksesteenweg (N43) wordt ter hoogte van De Sterre richting centrum in beide richtingen afgesloten. Op de Voskenslaan geldt er eenrichtingsverkeer tussen de Maaltebruggestraat en De Sterre: het verkeer kan er enkel in de richting van het centrum rijden. Er zullen verschillende omleidingen van kracht zijn.

Sommige van onderstaande omleidingen zijn afhankelijk van de werken aan de Maaltebrug, in opdracht van Waterwegen en Zeekanaal (W&Z). Deze onderhoudswerken starten in het najaar, de brug zal dan tijdelijk afgesloten zijn voor gemotoriseerd verkeer. De werken zullen vermoedelijk 3 à 4 maanden in beslag nemen.

Omleidingen lokaal verkeer

1. Richting centrum

  • Het verkeer komende van de Oudenaardsesteenweg (N60) richting station rijdt via de R4 binnenring en de Valentin Vaerwyckweg. Een andere optie is om via de Pintelaan, Galglaan, Krijgslaan en Pacificatielaan naar het station te rijden. Verkeer met bestemming Gent-centrum kan altijd de Krijgslaan nemen. Doorgang via De Sterre blijft mogelijk tijdens de werken, maar wordt afgeraden.
  • Het verkeer komende van de Kortrijksesteenweg (N43) rijdt via de Pégoudlaan en de Valentin Vaerwyckweg. Doorgang via De Sterre is mogelijk wanneer er niet gewerkt wordt aan de Maaltebrug, maar wordt afgeraden.

2. Weg van het centrum

  • Het verkeer richting Zwijnaarde neemt de Pacificatielaan of de Krijgslaan en rijdt via De Pintelaan tot aan de Oudenaardsesteenweg (N60). Een andere optie is om via de Valentin Vaerwyckweg richting de buitenring te rijden en dan de Oudenaardsesteenweg richting Zwijnaarde te kiezen.
  • Het verkeer met bestemming Sint-Denijs-Westrem kan via de Valentin Vaerwyckweg en de Pégoudlaan naar de Kortrijksesteenweg (N43) rijden.


Omleidingen doorgaand verkeer

Doorgaand verkeer doet er best aan om uit de buurt van De Sterre te blijven om verkeershinder te vermijden. AWV raadt het verkeer aan om via andere invalswegen haar traject verder te zetten.

Omleidingen De Lijn

De buslijnen 44, 48, 49, 70, 71, 72, 76, 77 en 78 zullen een omleiding volgen. Alle info over deze omleidingen en de alternatieven is beschikbaar op www.delijn.be/gent.

Veilige turborotonde met fiets- en voetgangerstunnel

Aan het verkeersknooppunt De Sterre komen verschillende belangrijke invalswegen samen. Momenteel delen fietsers de rotonde met het autoverkeer en er geldt een onduidelijke voorrangsregeling. Dit leidt tot een onoverzichtelijke en gevaarlijke situatie. De aanleg van een langgerekte turborotonde moet zorgen voor meer veiligheid, een duidelijker verkeersbeeld en een vlotte doorstroming van openbaar vervoer, auto- en fietsverkeer. Een fiets- en voetgangerstunnel, gescheiden dubbelrichtingsfietspaden en middenbermen zorgen voor extra veiligheid.

Voor meer informatie, beeldmateriaal en kaarten over de werken aan De Sterre kunt u terecht op de website van het Agentschap Wegen en Verkeer (www.wegenenverkeer.be/desterre).

Uw browser voldoet niet aan de minimale vereisten om deze website te bekijken. Onderstaande browsers zijn compatibel. Mocht je geen van deze browsers hebben, klik dan op het icoontje om de gewenste browser te downloaden.