Start van de aanleg natuurpark Overmeers

Geplaatst op 08 feb. 2013

Zoals u weet, wordt het natuurgebied Overmeers ingericht als een volwaardig natuurpark dat toegankelijk is voor wandelaars en natuurliefhebbers. De bedoeling is dat de natuurwaarde na aanleg door zorgvuldig beheer wordt hersteld.
De gronden zijn ondertussen allemaal verworven door de Vlaamse Overheid en de nodige werken kunnen worden voortgezet. De bedoeling is dat het natuurpark Overmeers na de zomer toegankelijk is voor het publiek.
In de eerste fase na de realisatie zal de aannemer het beheer op zich nemen. Later wordt dit naar de Stad Gent overgeheveld die de omwonenden hierbij zal betrekken.

Foto natuurpark Overmeers

Beeld ontwerp natuurpark Overmeers

Planning
In de eerstvolgende weken verwijdert de aannemer selectief bomen en beplanting van struiken zoals cipressen, coniferen en bamboe. Waardevolle bomen zoals wilgen en eiken blijven zoveel als mogelijk behouden. De aannemer freest daarna de gekapte bomen en struiken en mengt ze in de grond. Het frezen kan geluidshinder met zich mee brengen.

De aannemer voert ook grondwerken uit: hij graaft grond- en steenpuinlagen af van de ophoging van de paardenweide. Dit afgraven situeert zich vooral tegen de R4. Met die grond wordt een grondophoging gemaakt langsheen de R4 die nadien beplant wordt. Ook de grond die vrijkomt bij het verdiepen van de grachtjes en het afschuinen van de oever van de centrale waterpartij wordt verwerkt in de ophoging. Er wordt geen grond afgevoerd waardoor de hinder voor de omwonenden beperkt blijft.

In een verdere fase worden de waterdoorlatende wandel- en fietspaden aangelegd en komt er straatmeubilair, zoals zitbanken. Er zal ook een toegang voor voetgangers en fietsers worden voorzien in de Sint-Denijslaan.

Eigenaars van aangrenzende percelen
De Stad Gent zal de eigenaars die een perceel hebben dat grenst aan het natuurgebied persoonlijk contacteren in verband met de omheining.

Werfbezoek
Het Infopunt plant een werfbezoek voor bewoners aan het natuurpark nog voor dit voor het publiek wordt opengesteld. Dit werfbezoek zal wellicht kort na de zomer plaatsvinden. U krijgt hiervoor tijdig een uitnodiging.

Download de Informatiebrief Start van de aanleg natuurpark Overmeers (PDF - 216Kb)

Uw browser voldoet niet aan de minimale vereisten om deze website te bekijken. Onderstaande browsers zijn compatibel. Mocht je geen van deze browsers hebben, klik dan op het icoontje om de gewenste browser te downloaden.