Straatveegactie en andere werfinformatie voor P. Clementinalaan

Geplaatst op 16 okt. 2007

Gent, 16 oktober 2007 INFO OVER DE WERKZAAMHEDEN IN DE P. CLEMENTINALAAN

Geachte bewoner,

Via deze bewonersbrief houden de projectpartners u graag op de hoogte van de laatste stand van zaken van de werkzaamheden in uw straat.

Toegankelijkheid van de woningen

Door het aanhoudende slechte weer tijdens de werken spoelden de opritten naar de garages geleidelijk aan weg en werd de straat onvermijdelijk moeilijker toegankelijk. Omdat er bij hevig regenweer moeilijk kan gewerkt worden - de aannemer had recht op enkele dagen weerverlet - kon de situatie niet sneller worden aangepakt. We kregen dan ook heel wat klachten bij het Infopunt. Door de gezamenlijke inzet van Karine De Smet, die als bewoonster de wekelijkse werfvergaderingen bijwoont, én de werfleiding die dagelijks overlegt met de aannemers is er zo snel als mogelijk een oplossing uitgewerkt om de problemen op te lossen en de toegankelijkheid van de woningen en opritten te verbeteren. Het trottoir aan de noordzijde kreeg een steenslagverharding net zoals de meeste opritten naar de garages.

Wekelijkse straatveegactie

De aannemer zal de straat wekelijks op vrijdag met een borstelmachine schoonvegen.

Veilige verkeerssituatie

Auto's, taxi's, bussen en fietsen begeven zich in de P. Clementinalaan samen over een smalle zone. Dit is niet evident naar veiligheid toe. Om onaangepast rijgedrag tegen te gaan, houdt de politie sinds kort af en toe verkeerscontroles. Om veiligheidsredenen wordt er uitsluitend verkeer toegelaten in de richting van het station. Deze regeling geldt ook voor fietsers.

Start spooraanleg

Volgens de huidige planning start de aannemer vanaf januari 2008 met de spooraanleg. Dit betekent dat de huidige parkeerstrook vanaf dan ook als rijweg dienst zal doen en de parkeerplaatsen in de P. Clementinalaan tijdelijk zullen verdwijnen. De Lijn onderzoekt om waar mogelijk te werken met prefab spoorelementen waardoor de termijn voor de spooraanleg met vermoedelijk 1 maand kan worden ingekort.

Bewonersparkeren

We willen u er attent op maken dat sinds een tweetal jaar bewoners met een garage eveneens recht hebben op een gratis bewonerskaart. Daarmee kan ook in een aantal omliggende straten geparkeerd worden. Meer info hierover vindt u bij het Parkeerbedrijf, tel. 09 266 28 00.

Meer info

Aarzel niet om ons te contacteren als u vragen heeft of inlichtingen wenst. U kunt ons bellen tijdens de kantooruren op het nummer 09 241 24 11, een e-mail sturen naar info@projectgentsintpieters.be, of langskomen op het infopunt op dinsdag van 14 tot 16 uur, op donderdag van 9 tot 12 uur of na afspraak. Wij staan steeds tot uw dienst.

Met vriendelijke groeten,

Het communicatieteam voor het Project Gent Sint-Pieters

Werkzaamheden in de straat brengen onvermijdelijk hinder met zich mee. De projectpartners wensen zich te verontschuldigen voor de overlast en doen al het mogelijke om de hinder zo kort en beperkt mogelijk te houden.

Uw browser voldoet niet aan de minimale vereisten om deze website te bekijken. Onderstaande browsers zijn compatibel. Mocht je geen van deze browsers hebben, klik dan op het icoontje om de gewenste browser te downloaden.