Tijdelijke omleiding voor fietsen op K Maria-Hendrikaplein augustus tot december 2009

Geplaatst op 31 aug. 2009

De komende maanden wordt het even uitkijken voor fietsers die aan het station Gent-Sint-Pieters moeten passeren.

Wegens de totale heraanleg van een deel van het plein voor het station, het K. Maria-Hendrikaplein (kant taxipost), is het tot eind december 2009 NIET mogelijk om via de normale fietspaden op het plein van de Voskenslaan naar de K. Albertlaan en de K. Elisabethlaan te fietsen, of terug. Voor een omleidingskaartje: klik hier.

Fietsers worden 400 meter omgeleid langs een beveiligde corridor:

Vanuit de Voskenslaantunnel moeten ze verplicht in de K. Boudewijnstraat en een stukje Aaigemstraat fietsen, om op de K. Albertlaan links of rechts te kiezen.

Idem in omgekeerde richting: komende van de K. Elisabethlaan of K. Albertlaan worden fietsers naar de Aaigemstraat en K. Boudewijnstraat geleid. Via de fiets- en voetgangerssluis op het K. Maria-Hendrikaplein bereiken ze de Voskenslaantunnel en de Voskenslaan.

Er is met andere woorden een zeer intensieve passage van fietsers te verwachten in de K. Boudewijnstraat en het voorste deel van de Aaigemstraat (kant K. Albertlaan).

Veiligheid ? Autoverkeer ?

- Zoals eerder aangekondigd blijft de Voskenslaantunnel zeker tot in het najaar van 2009 afgesloten voor auto's, om de veiligheid van de voetgangers en fietsers op bovenstaand traject te verhogen en een vlotte doorstroming van openbaar vervoer - bussen en trams - mogelijk te maken.

- Auto's kunnen wel vanaf beide zijden van het spoor tot aan de zoenzones blijven rijden.

- Doorgaand verkeer tussen de Sterre en het stadscentrum verloopt voorlopig via de Kortrijksesteenweg of via de Voskenslaan/Sint-Denijslaan/Snepkaai.

- Wie als pendelaar in de parkeergarage van de NMBS (K. Fabiolalaan) wil parkeren, volgt de pijlen "P-station".

Wij vragen uitdrukkelijk aan de fietsers om NIET op de tramsporen of de trottoirs te fietsen.

Uw browser voldoet niet aan de minimale vereisten om deze website te bekijken. Onderstaande browsers zijn compatibel. Mocht je geen van deze browsers hebben, klik dan op het icoontje om de gewenste browser te downloaden.