Timichegtunnel: zware dakplaat verschoven tijdens Valentijnsweekend 2009

Geplaatst op 14 feb. 2009

Infrabel, de infrastructuurbeheerder van het spoorwegnet en een van de partners van het Project Gent Sint-Pieters, schuift in het weekend van 14 en 15 februari 2009 de tweede dakplaat van de Timichegtunnel 25 meter in de richting van de K. Fabiolalaan. De werkzaamheden beginnen vrijdagavond 13 februari om 22 uur en eindigen maandagochtend vroeg, voor de start van de ochtendspits. Het treinverkeer ondervindt geen hinder van de schuifoperatie.

Tunnel onder de sporen

De Timichegtunnel is het sluitstuk van de nieuwe weg tussen de R4 - de ring rond Gent - en de nieuwe ondergrondse parkeergarage aan het station Gent-Sint-Pieters. De tunnel zal onder de sporen door gaan.

Infrabel heeft in het midden van de sporen een werkvloer gemaakt om vooraf de betonnen dakpla(a)t(en) te kunnen fabriceren. De dakplaat is 25 meter breed, 25 meter lang, 80 cm dik en weegt 1800 ton.

Vrijdagavond vanaf 22 uur breekt Infrabel, ter hoogte van de schuifoperatie een reeks van zes sporen en wissels uit aan de kant van de K. Fabiolalaan. Vanaf zaterdagmiddag gaan 2 krachtige vijzels de dakplaat stukje voor stukje op de leeggemaakte en genivelleerde zone duwen, in totaal 25 meter verder, tot aan de rand van het spoortalud. Daarna kan de heraanleg van de sporen, wissels en bekabeling beginnen. Maandagochtend vroeg moet alles klaar zijn, zodat de ochtendspits normaal verloopt. De treinen rijden vanaf dan over de dakplaat heen, terwijl de tunnel verder naar beneden toe wordt afgewerkt.

Treinverkeer normaal

Het treinverkeer wordt tijdens het weekend via de andere 6 sporen in het station geleid, en kan daardoor normaal verlopen. Ook 's nachts wordt er doorgewerkt. Hinder voor de omwonenden is er niet. Alle werken - en ook grond -en ballasttransporten - gebeuren OP de terreinen van de spoorwegmaatschappij.

Klaar in zomer 2010

De tunnel wordt later verder uitgegraven en gebouwd onder de dakpla(a)t(en). De dakplaat die tijdens het weekend wordt verschoven vormt een derde van de tunnel.

Voor het andere derde deel werd een gelijkaardige dakplaat al verschoven in oktober 2008. In dat deel zijn momenteel de zijwanden en middenste steunkolom in aanbouw.

Het laatste derde deel van de tunnel bouwt Infrabel in open bouwput, tussen de 2 sporenbundels (van 6) in.

De volledige tunnel (110 meter lang) is klaar in het voorjaar van 2010. Dan worden de aansluitingen met de weg gemaakt. Auto's en fietsers zullen in de late zomer van 2010 door de tunnel kunnen rijden.

Past in het grotere plaatje: Project Gent Sint-Pieters

Het Project Gent Sint-Pieters heeft tot doel de stationsbuurt te vernieuwen (stadsinbreiding) en een efficiënt tramsferium te creeëren voor trein, tram, bus, auto, taxi en fiets (nieuw groter station, op dezelfde plek als het oude GSP) .

Het station Gent-Sint-Pieters is in Vlaanderen het station met het meeste aantal opstappende reizigers (momenteel ongeveer 45.000 per dag). Vergelijk met: Brussel-Centraal: 75.000, Brussel-Zuid: 49.000, Gent-Sint-Pieters: 45.000, Brussel-Noord: 40.000, Leuven: 27.000, Antwerpen-Centraal: 25.000, Mechelen: 21.000, Ottignies: 20.000, Namen: 18.000, Brugge: 17.000).

Het nieuwe Gent-Sint-Pieters krijgt een capaciteit voor 60.000 opstappende treinreizigers per dag, en dubbel zoveel tram- en busgebruikers als in 2006 (aantal tramhaltes stijgt van 4 naar 12, aantal bushaltes stijgt van 15 naar 24). Bijzondere aandacht gaat naar leesbaarheid van de overstapmogelijkheden tussen de vervoersmodi en naar comfort voor alle reizigers, ook minder mobiele. Uitzonderlijk is de geplande capaciteit aan fietsvoorzieningen: er komen 10.000 fietsenstallingen (veruit het grootste aantal van alle Belgische stations).

Hoewel voor voor- en natransport gefocust wordt op openbaar vervoer en zachte vervoersmodi, wordt ook gewerkt aan een betere autobereikbaarheid en een integraal en sturend parkeerbeleid. Daarom wordt een ondergrondse parkeergarage voor 2.800 auto's gebouwd ( waarvan 1.500 voor vaste pendelaars, 500 voor occasionele reizigers en bezoekers aan de projectontwikkeling en 800 voor de projectontwikkeling boven de parking), en een rechtstreekse autolink van 500 meter lang naar de R4 (ring rond Gent). Het aanliggend natuurgebied Overmeers wordt als dusdanig ingericht en toegankelijk gemaakt.

Het Project Gent Sint-Pieters staat tenslotte ook voor een stedenbouwkundig stadsvernieuwingsproject: Aan de zuidzijde van het station (Sint-Denijslaan) wordt een nieuw plein gecreëerd, met een nieuwe pleinwand: een s-vormig gebouw (vloeroppervlakte ca. 12.000m² ).van 5 bouwlagen, voor wonen en kantoorfuncties. Op de strook tussen de K. Fabiolalaan en de sporen (7,5 ha, waarvan ongeveer 2/3 eigendom van de Stad Gent en 1/3 eigendom van de NMBSHolding) zal een projectontwikkeling gerealiseerd worden met een bouwvloeroppervlakte van 220.000m² (een gemengd programma wonen -700 wooneenheden- , kantoren, commerciële en recreatieve functies).

Meer info

De buurtbewoners kunnen meer info krijgen bij het Infopunt Project Gent Sint-Pieters, Koningin Maria Hendrikaplein 2, 9000 Gent (open op dinsdag van 14 tot 16 uur en op donderdag van 10 tot 12 uur). Of op het telefoonnummer 09 241 24 11, of via info@projectgentsintpieters.be.

Uw browser voldoet niet aan de minimale vereisten om deze website te bekijken. Onderstaande browsers zijn compatibel. Mocht je geen van deze browsers hebben, klik dan op het icoontje om de gewenste browser te downloaden.