Trams in Prinses Clementinalaan quasi trillings- en geluidsvrij (jan/2008)

Geplaatst op 31 jan. 2008

Trams in P. Clementinalaan zullen quasi trillings- en geluidsvrij rijden, door het procédé van de ‘vlottende spoorbaan'

In de heraanleg van de P. Clementinalaan begint, vanaf 5 februari 2008, een bouwfase die van grote invloed zal zijn op het toekomstig trillings- en geluidscomfort van de bewoners. Er worden dan geprefabriceerde spoormodules aangelegd, op een bed van rubberen matten.

Na de Voskenslaan is het nog maar de tweede keer dat De Lijn in Gent kiest voor dergelijke dempende matten. De maatregelen (vlottende vloer + inkapseling van de rails zelf met rubber) zullen de trillingen, en de bijhorende geluidsoverlast tot het minimum reduceren.

De statige P. Clementinalaan, met heel wat art nouveau huizen (voor het grootste deel beschermd als stadsgezicht), kende tot nu toe geen tramverkeer, althans niet meer na 1963. Een voorafgaande trilling- en geluidsstudie wees uit dat een vlottende spoorbaan de beste oplossing voor de omgeving was.

De matten en elastische omhulling van de rails vertegenwoordigen een extra investering van 580.000 euro.

Geprefabriceerde tramsporen/trillingsdempende matten

Kiezen voor prefab heeft een technisch- en tijdsvoordeel. Op 4 dagen tijd zullen de 350 meter dubbele tramsporen zijn aangelegd. De geprefabriceerde spoormodules bestaan uit gewapend beton. De rails zitten daarin elastisch omkapseld in een rubberen profiel, zonder mechanische (harde) bevestigingen aan het beton. De prefab spoormodules worden op hun plaats gehouden door een laag van 40 centimeter beton, links en rechts.

Onder (en opzij van) deze betonplaat zijn eerst 5 centimeter dikke trillingdempende matten aangelegd, over de volle breedte van de spoorbedding. De matten zijn vervaardigd uit vermalen vrachtwagenbanden.

De funderingskoffer heeft een draagkracht die te vergelijken valt met de gewichtsbelasting van een autosnelweg.

Verdere fasering P. Clementinalaan:

- Tegen eind april 2008 zal zowel de bus- en trambedding (in het midden van de laan), als de noordkant van de P. Clementinalaan (stoep in Chinees graniet, parkeerstrook met boomvakken, rijstrook voor auto's en fietsen) afgewerkt zijn.
- In juli 2008 (voor het bouwverlof) zal ook de derde fase (zuidkant met stoep, parkeerstrook en rijstrook voor auto's en fietsen) achter de rug zijn.
Door de werken te faseren in de lengterichting van de laan blijft er in elke fase eenrichtingsverkeer en doorstroming van het busverkeer mogelijk.
Achteraan in de fasering, augustus-september 2008, komen beide ‘koppen' van de laan aan de beurt.

Op het K. Maria Hendrikaplein moeten de tramsporen aangesloten worden op de tijdelijke tramhaltes voor het station en worden de wissels aangelegd die aansluiting geven op het tramnetwerk naar het centrum van de stad, en naar de P. Clementinalaan.

Op de Kortrijksesteenweg (kruispunt Sint Denijslaan) zal een - eveneens tijdelijke - tramhalte aangelegd worden te midden van een rotonde.

Voor de aanleg van de sporen zal de Kortrijksesteenweg gedurende 2 maanden moeten worden afgesloten voor alle verkeer, vermoedelijk in de periode mei-juni 2008.

De ‘eerste tram' in de P. Clementinalaan kan mogelijk al in september 2008 rijden. Pas wanneer de tramverbinding K. Maria-Hendrikaplein/P. Clementinalaan/Kortrijksesteenweg operationeel is, kunnen de tramsporen op de Sint-Denijslaan buiten gebruik gesteld worden en kunnen de bouwwerken (afbraakwerken) aan de achterkant van het Sint-Pietersstation een aanvang nemen.

Uw browser voldoet niet aan de minimale vereisten om deze website te bekijken. Onderstaande browsers zijn compatibel. Mocht je geen van deze browsers hebben, klik dan op het icoontje om de gewenste browser te downloaden.