Update verbouwingen station

Geplaatst op 24 sep. 2018

Van bij de start van het project hebben de projectpartners beslist dat de werken aan het station in twee fases zouden worden uitgevoerd: een eerste fase van de sporen 12 tot en met 8 en een tweede fase van de sporen 7 tot en met 1. Dit is een gebruikelijke procedure voor grote werken.

De offertes van de verschillende aannemers voor de tweede fase bleken echter veel hoger dan het budget dat door NMBS was voorzien op basis van de eerste fase. Daarom is er een tweede aanbestedingsronde gelanceerd en wordt er gekeken op welke manier de bouwkosten kunnen worden gereduceerd.

Ontwerp onder de loep

Project Gent Sint-Pieters zet in op intermodaliteit waarbij reizigers vlot kunnen overstappen van het ene op het andere vervoersmiddel. Het vernieuwde station wordt een functioneel station met aandacht voor het comfort van de reizigers: brede perrons met roltrappen, vaste trappen en liften en een geïntegreerd tramstation. Het aantal fietsenstallingen wordt mogelijks nog uitgebreid.

Een aantal kostenverlagende ingrepen zijn evenwel nodig en worden onderzocht: de grote overkappingen boven de volgende perrons worden vervangen door kleine overkappingen zoals je die nu ziet aan de uiteinden van de nieuwe perrons. Alleen boven het perron 7 en 8 komt nog een hoge overkapping om de huidige constructie te kunnen afwerken. Andere mogelijke besparingen zijn het inkorten van de lichtstraten (de transparante tegels in de perrons), het inperken van de voorziene winkelruimte en het invullen van de gewonnen ruimte met fietsenstallingen, een kleinere kelder, het herbekijken van de verlichting…. Er komt een doorgedreven standaardisatie en een grote aandacht voor het beheersen van de exploitatiekosten.

Verdere planning

De onderhandelingen met de potentiële aannemers lopen momenteel nog. Volgens de huidige planning kan volgend jaar de aannemer worden aangesteld. Hij krijgt dan nog een aantal maanden studiefase. De werken kunnen volgens die planning in 2020 worden verdergezet. De finale einddatum voor de bouw van het station is volgens de huidige planning 2027.

Uw browser voldoet niet aan de minimale vereisten om deze website te bekijken. Onderstaande browsers zijn compatibel. Mocht je geen van deze browsers hebben, klik dan op het icoontje om de gewenste browser te downloaden.