Verkeerscirculatieplan Rijsenbergwijk werktekst informatiebeurs 4 oktober 2007

Geplaatst op 18 mrt. 2009

De werken voor het Project Gent Sint-Pieters zijn in 2007 gestart. Dat project wil het station en zijn ruime omgeving de komende tien jaar aanpassen aan de behoeften van de 21ste eeuw. Een vernieuwd station Gent-Sint-Pieters, een nieuw bus- en tramstation, een ondergrondse parkeergarage en fietsenstallingen, een verbindingsweg met de R4 en de projectontwikkeling aan de Koningin Fabiolalaan zijn de belangrijkste veranderingen.

Het project is een samenwerking tussen NMBS-holding, Infrabel, Eurostation, De Lijn, het Vlaamse Gewest en de Stad Gent. De projectpartners streven ernaar mobiliteit en werken te verzoenen met wonen, leefbaarheid en milieu.

Ook wat betreft de Rijsenbergwijk besteden de projectpartners, zowel tijdens als na de uitvoering van het project, maximale aandacht aan de leefbaarheid. Sommige bewoners zijn bezorgd dat de verkeersdruk op de wijk door het project te groot zou worden.

De Stad Gent wil ervoor zorgen dat wagens die niet in de wijk moeten zijn zo weinig mogelijk door de wijk rijden. Daarom maakte de Stad een ontwerp van verkeerscirculatieplan (PDF - 526kb) op. In dat plan worden maatregelen voorgesteld om doorgaand verkeer door de wijk te vermijden. Een voorbeeld van dergelijke maatregelen is het invoeren van eenrichtingsverkeer. Dit plan zal echter niet onmiddellijk worden uitgevoerd. De Stad zal op regelmatige basis de passerende voertuigen tellen om na te gaan of het doorgaande verkeer door de wijk een probleem vormt. Op basis van deze tellingen zal dan besloten worden om het plan al dan niet in te voeren. Dat verkeerscirculatieplan ligt nog niet vast.

Uw browser voldoet niet aan de minimale vereisten om deze website te bekijken. Onderstaande browsers zijn compatibel. Mocht je geen van deze browsers hebben, klik dan op het icoontje om de gewenste browser te downloaden.