Voorbereidende werken gestart

Geplaatst op 16 mei 2007

Gent, 16 mei 2007

INFORMATIE aan de BUURTBEWONERS

Project Gent Sint-Pieters: voorbereidingen gestart!

Geachte bewoner,

Graag willen wij u via deze bewonersbrief inlichten over de veranderingen in uw buurt, die samenhangen met de werken aan het station. Zoals u weet beginnen weldra grootscheepse verbouwingen in en rond het Sint-Pietersstation: nieuwe tram-en busterminal, nieuwe ondergrondse parkeergarage, nieuwe perrons, nieuwe tunnels, nieuwe wegen en pleinen, etc. Op dit ogenblik worden de eerste voorbereidende werken zichtbaar.

Een overzicht:

Wijzigingen rond NMBS parking en afbraak van oude gebouwen

Sinds begin deze week moeten pendelaars hun auto parkeren in een tijdelijk opgetrokken parkeertoren, achteraan het huidige parkeerterrein aan de K. Fabiolalaan. Het parkeerterrein zelf is sinds enkele dagen vrijgemaakt. Het zal gebruikt worden voor werfwagens en machines. De inrit van de tijdelijke parkeertoren ligt in de K. Fabiolalaan ter hoogte van de Aaigemstraat.

Op het K. Maria-Hendrikaplein (tussen de sporen en de K. Fabiolalaan) worden twee gebouwen (Post en NMBS-goederenloods) en een fietsenstelplaats gesloopt. Op die plek komt de nieuwe busterminal. Het voormalige postgebouw gaat eerst onder de sloophamer. De aannemer is nu binnenin bezig met de ontmanteling. In juni 2007 breekt hij het hele gebouw af. Het puin zal ter plaatste in een verbrijzelaar worden vermalen.

Na het bouwverlof zal ook de NMBS-goederenloods (naast het postgebouw) afgebroken worden. De NMBS herhuisvest de diensten die van daaruit werkten. In de goederenloods bevinden zich ook 700 overdekte fietsplaatsen, die (daar) dus sneuvelen.

Fietsstallingen

Ook de bewaakte fietsstalling op het K. Maria-Hendrikaplein (het lage gebouwtje tussen de K. Fabiolalaan en de NMBS goederenloods) moet verdwijnen. Nu al is de bewaking er gestopt: de deuren staan gewoon open, tot de constructie (eind mei) wordt weggenomen. Om de totale parkeercapaciteit voor fietsen rond het station op peil te houden laten wij - VOOR de bovenbeschreven rekken wegvallen - 1.700 fietsrekken bijplaatsen achter het station: op de hoek van de Sint-Denijslaan en de Voskenslaan. De autoparking op die hoek wordt hiervoor gesloten vanaf 1 juni 2007. Fietsers kunnen naar de nieuwe fietsrekken via de Voskenstunnel, die zeker tot 2010 openblijft. Tegen die tijd zal er een nieuwe tunnel beschikbaar zijn.

Een huis in de buurt van de werken

Zowel rond de te slopen gebouwen als rond de uit te graven ondergrondse parkeergarage hebben wij een zone van 75 meter (aan elke kant) opgemeten. In opdracht van de aannemers zullen alle huizen, kantoren, handelszaken en andere gebouwen binnen die kring door het expertisekantoor Casa-iso worden bezocht, om een zgn. ‘staat van bevinding' op te maken. Dat is een beschrijving van een pand, met woorden en foto's. Op het einde van de bouwwerken komt er een tweede ‘staat van bevinding', die dan ondubbelzinnig de eventuele schade kan aantonen. De huisbezoeken beginnen vanaf juni 2007. De betrokken eigenaars worden tijdig op de hoogte gebracht.

Prinses Clementinalaan

Na de nutswerken door Aquafin en Eandis start De Lijn op 1 augustus 2007 met de herinrichting en het aanleggen van een centrale tram- en busstrook in de P. Clementinalaan. Die werken zullen vermoedelijk een jaar duren. De Lijn heeft de tramsporen nodig om de dienstverlening te verzekeren tijdens onze werken op de Sint-Denijslaan. De sporen in de P. Clementinalaan kunnen later nog dienst doen om het sporennet uit te breiden.

Officiële start

Het feitelijke begin van de werken (de bouw van de ondergrondse parkeergarage) is gepland NA de Gentse Feesten en het bouwverlof. Mogelijk ziet u ons nu wel al voorbereidende metingen uitvoeren, assenstelsels uitzetten, de werf inrichten, etc.

Infopunt

Tot zover een eerste stand van zaken. Het Infopunt zal u op geregelde tijdstippen informeren over het verloop van de werken. Hebt u nog vragen: aarzel niet om bij ons langs te komen, te mailen of te bellen (tijdens de kantooruren). En hou vooral ook onze website in de gaten.

INFOPUNT Project Gent Sint-Pieters, districtsgebouw NMBS-Groep, K. Maria-Hendrikaplein 2, 9000 Gent, tel. 09 241 24 11, fax 09 241 28 07, e-mail info@projectgentsintpieters.be, website http://www.projectgentsintpieters.be/.

v.u.: D. Termont, voorzitter Stuurgroep, p/a Stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent

Uw browser voldoet niet aan de minimale vereisten om deze website te bekijken. Onderstaande browsers zijn compatibel. Mocht je geen van deze browsers hebben, klik dan op het icoontje om de gewenste browser te downloaden.