Voorjaar 2008: werkzaamheden op het openbaar domein, met mogelijke hinder

Geplaatst op 21 mrt. 2008

Beste buurtbewoner,

Het Project Gent Sint-Pieters is momenteel actief op drie grote deelwerven: op de P. Clementinalaan leggen we o.m. een centrale tram- en busbaan aan, we maken twee gelijkgrondse tunnels onder de treinsporen (zichtbaar in de Sint-Denijslaan), en we bouwen de ondergrondse parkeergarage in de K. Fabiolalaan.

Vier foto's van de werven in de omgeving van het project Gent Sint-Pieters

In de loop van dit jaar zullen de bouwactiviteiten nog uitbreiden. U zult de komende weken en maanden her en der ingrepen op het openbare domein zien gebeuren. In de mate van het mogelijke hebben we het zo gepland dat het voor iedereen - bewoners, pendelaars, fietsers, autoverkeer... - leefbaar blijft.

Hieronder vindt u een lijst van alle kleine en minder kleine werken rond het station Gent Sint-Pieters, in de nabije toekomst. Waar nodig voegen we informatie toe over omleidingen etc. U zult zien: er komt heel wat op ons en op u af.

Mocht u meer willen weten over het Project Gent Sint-Pieters, of mocht u hinder ondervinden, aarzel dan niet om ons te contacteren, via mail, brief, telefoon, of ter plaatse op het Infopunt. (open op di. 14-16 uur en do. 10-12 uur).

Greet Riebbels,

Communicatie Project Gent Sint-Pieters

OVERZICHT WERKZAAMHEDEN ROND GENT SINT-PIETERS, voorjaar 2008

1. P. Clementinalaan - Kortrijksesteenweg

Vanaf 14 april 2008 tot vermoedelijk midden juni 2008, zal de Kortrijksesteenweg plaatselijk onderbroken zijn tussen de rotonde ter hoogte van de Sint-Denijslaan en het kruispunt Burggravenlaan/Kortrijksesteenweg/P. Clementinalaan. De nieuwe tramsporen in de P. Clementinalaan worden dan aangesloten op het bestaande tracé van tramlijn 21/22, en er komt een nieuwe tram- en bushalte, te midden van de rotonde op de Sint-Denijslaan. (zie kaartje)

 • Het doorgaande verkeer leiden we af via de Krijgslaan en de Heuvelpoort.
 • Voor plaatselijk verkeer blijven alle wegen (P. Clementinalaan, Burggravenlaan, A. Musschestraat, Onafhankelijkheidslaan, ...) bereikbaar. Ook de Voskenslaan is, na de werken tijdens de paasvakantie, terug in beide richtingen open. (zie punt 2).
 • De rijrichting van het stukje Sint-Denijslaan tussen de Kortrijksesteenweg en de Poelsnepstraat wordt tijdelijk omgedraaid.
 • De politie zet extra mensen in om de ochtend- en avondspits in de buurt in goede banen te leiden.
 • Fietsers en voetgangers kunnen wel nog door de tunnel op de Kortrijksesteenweg.

Bereikbaarheidskaartje onderbreking Kortrijksesteenweg vanaf 14 april 2008Kaartje meso-omgeving (pdf - 291kB)

Bereikbaarheidskaartje onderbreking Kortrijksesteenweg vanaf 14 april 2008Kaartje maco-omgeving (pdf -173 kB)

2. Voskenslaan

Van 25 maart tot vermoedelijk 31 maart 2008 (afhankelijk van het weer), voert De Lijn herstellingen uit aan het betonnen wegdek tussen de tramsporen, meer bepaald op het stuk tussen de Schoonmeersstraat en de Voskenslaantunnel. Die werken hebben niet rechtstreeks te maken met het Project Gent Sint-Pieters, maar De Lijn heeft ze wel afgestemd op de planning van het project.

 • De tramverbinding naar Flanders Expo wordt tijdelijk onderbroken. Enkele tramhaltes in beide richtingen zijn afgeschaft. Bushaltes richting Sterre worden afgeschaft. Bussen richting station behouden hun gewone reisroute.
 • De rijrichting staduitwaarts voor auto- en lijnbusverkeer wordt onderbroken. De omleiding gebeurt via de Kortrijksesteenweg.
 • Stadinwaarts rijden via de Voskenslaan blijft mogelijk voor auto's en lijnbussen. De rotonde aan de Voskenslaantunnel blijft open.
 • Het kaartje van De Lijn (laatste blad) toont de wijzigingen tijdens de werken.

3. Sint-Denijslaan

In de Sint-Denijslaan verdwijnen - enkel op weekdagen - 12 parkeerplaatsen aan de kant van de keermuur (treinsporen), in de strook tussen de 2 tunnels in aanbouw (zone tussen de Voskenslaan en de Sporthal Hogeschool). De aannemer gebruikt deze strook als laad- en loszone. Tijdens de weekends, op feestdagen en in de periodes van bouwverlof kan er wel vrij worden geparkeerd.

4. K. Fabiolalaan en Rijsenbergwijk

Voor het voorste deel van de K. Fabiolalaan (zone waar de ondergrondse parkeergarage wordt gebouwd) is een snelheidsbeperking aangevraagd van 30 km/u. Om de rijstrook langsheen de werf verder te beveiligen zal er eenrichtingsverkeer toegelaten worden richting K. Maria Hendrikaplein, en dat enkel voor bewoners en fietsers. Al het andere verkeer wordt in beide richtingen omgeleid via de Aaigemstraat en de K. Boudewijnstraat.

Laad- en losbewegingen van o.m. betonmixers zal streng gescheiden gebeuren achter de werfhekken. De intensieve grondafvoer vanuit de bouwput gebeurt via de eigen werfweg, die wij vlak naast de treinsporen hebben gebouwd. Pas ter hoogte van de S. Lilarstraat komen de geladen vrachtwagens op de K. Fabiolalaan.

Wij laten extra verbodsborden voor zwaar verkeer (behalve plaatselijk vrachtvervoer) plaatsen op de invalswegen tot de Rijsenbergwijk, zodat het zwaar vervoer de woonstraten niet meer onveilig maakt.

Vanaf april, mei 2008 verschijnen er 5 torenkramen in de bouwput aan de K. Fabiolalaan.

5. Maria-Hendrikaplein: een hele lijst

a. In april 2008 zal het laatste puin van het voormalige postgebouw en van de inmiddels afgebroken goederenloods van de NMBS afgevoerd zijn.

b. Vanaf 18 maart tot vermoedelijk eind maart 2008 plaatst Eandis ondergrondse leidingen voor telefoon, elektriciteit en gas aan de voorgevel van het stationsgebouw, ter voorbereiding van de latere bouw van een hellende tuin vlakbij het station. Er is een werksleuf in het trottoir tussen de stationsluifel en het begin van de tramtunnel, en een tweede werkput in de stoep voor het stationsbuffet. Van daaruit gebeuren er ondergrondse gestuurde boringen.

 • Het station en de tramtunnel blijven vlot bereikbaar.

c. In april 2008 graven we een onderzoekssleuf (5 meter op 16 meter werkzone) ter hoogte van Taxistop en Café Parti, in de autorijstrook richting Voskenslaantunnel. We moeten controleren of de zogenaamde Colt-kabel (data- en telefonie) diep genoeg ligt, voor we in die zone de toegangshelling tot de toekomstige ondergrondse Kiss and Ridezone beginnen te bouwen. Binnen de maand gaat die onderzoekssleuf weer dicht.

 • Verkeer vanuit de K. Albertlaan wordt omgeleid via de Aaigemstraat en de K. Boudewijnstraat, richting Voskenslaantunnel.
 • Plaatselijk verkeer (en laden en lossen) gebeurt via de zijdelingse ventweg, vlakbij de gevels.
 • Er sneuvelen tijdelijk een aantal parkeerplaatsen.
 • Wij adviseren de pendelaars die zich met de auto laten brengen, om de zoenzone op de K. Astridlaan, of de zone voor kortparkeren naast de Lijnwinkel (op het busstation) te gebruiken.

d. Nog voor de zomer zal ook de NMBS een ondergrondse gestuurde boring laten uitvoeren onder het K. Maria Hendrikaplein, om een nieuwe glasvezelkabel voor datatransport te plaatsen vanuit het seinhuis in de K. Fabiolalaan, richting NMBS-Districtsgebouw op de kop van de P. Clementinalaan. De intrede- en uittredeputten worden daarvoor o.m. gegraven in de stoep van de K. Astridlaan en in de parkeerstrook (kant huizen) op de K. Fabiolalaan.

e. In de loop van de maanden mei en juni 2008 zal een firma her en der op het K. Maria Hendrikaplein milieutechnische grondboringen uitvoeren, om de precieze samenstelling van de asfaltlaag en ondergrond te kunnen analyseren.

 • De boringen gebeuren gefaseerd om de hinder voor de busgebruikers en voetgangers te minimaliseren.
 • De Lijn communiceert hierover ter plaatse aan de reizigers.

f. In de loop van mei 2008 is de NMBS-Holding klaar met de nieuwe glazen luifel aan de ingang van het station Gent Sint-Pieters. Alle werfhekken worden dan weggehaald.

g. In augustus en september 2008 worden de nieuwe tramsporen in de P. Clementinalaan verbonden met de bestaande tracés van tramlijn 21/22, op het K. Maria Hendrikaplein.

 • Het eenrichtingsverkeer vanuit de P. Clementinalaan richting station en K. Elizabethlaan blijft mogelijk.
 • Voor de lijnbussen blijft de toestand ongewijzigd.
 • De taxistandplaatsen blijven bereikbaar.
 • Fietsen in beide richtingen in de P. Clementinalaan blijft - wegens te gevaarlijk door de smalle rijweg - verboden. De fietsroute van het station richting Kortrijksesteenweg loopt via de K. Astridlaan.

h. In augustus en september 2008 legt De Lijn naast het bestaande tramspoor ter hoogte van de hoofduitgang van het stationsgebouw een tweede tramspoor en halte aan. Bedoeling is dat tramlijn 21/22 (richting Zwijnaarde) daar halt houdt. Wie via tramlijn 21/22 vanuit Zwijnaarde komt en wil afstappen aan het station, krijgt een nieuwe tramhalte in de P. Clementinalaan, schuin tegenover het stationsbuffet.

 • Comfortabele looplijnen voor voetgangers van en naar de hoofdingang van het station worden tijdens de werkzaamheden zoveel als mogelijk gevrijwaard.

i. In de maanden na het zomerse bouwverlof wordt de achterste smalle strook van alle busperrons, 2 per 2, ingekort. De lijnbussen op het busstation moeten scherpere bochten kunnen nemen, op het ogenblik dat we - eind 2008 - de helling naar de toekomstige ondergrondse Kiss and Ride bouwen (voor Café Parti).

 • De Lijn communiceert de details ter plaatse.

Affiche De Lijn werken VoskenslaanDe Lijn Werken Voskenslaan (pdf - 792kB)

Uw browser voldoet niet aan de minimale vereisten om deze website te bekijken. Onderstaande browsers zijn compatibel. Mocht je geen van deze browsers hebben, klik dan op het icoontje om de gewenste browser te downloaden.