Voorstudies Project Gent Sint-Pieters liggen ter inzage (juli/2006)

Geplaatst op 01 jul. 2006

Vanaf woensdag 6 juli 2006 liggen vier studies voor het project Gent Sint-Pieters ter inzage. Het betreft het hoogbouweffectenrapport (HER), het Synthesedocument Mobiliteit, het Synthesedocument Stationsomgeving Gent Sint-Pieters en de studie van KCAP en Arcadis Gedas ‘Gent Zuidelijke Stationsomgeving Verdichting Binnengebieden'. Het Hoogbouweffectenrapport (HER) bevat een onafhankelijke evaluatie van de voorgestelde hoogbouw in een mogelijk stadsontwerp K. Fabiolalaan, dat als uitgangspunt genomen werd voor het synthesedocument ‘Stationsomgeving Gent-Sint-Pieters'. De hoogbouw wordt achtereenvolgens beoordeeld op de aspecten windhinder, schaduwwerking, sociale veiligheid, uitzicht en privacy, stedenbouwkundige inpassing en de effecten op grote afstand. Dit rapport levert meteen een methodiek aan voor evaluatie van elke variant op dit stadsontwerp. Het Synthesedocument Mobiliteit behandelt enerzijds de mobiliteitsaspecten voor de periode tijdens de werken, met de verschillende deelfasen in functie van de evolutie van de werken en anderzijds de mobiliteitsaspecten voor de periode na de werken, in de definitieve situatie. Het Synthesedocument ‘Stationsomgeving Gent Sint-Pieters' bundelt de krachtlijnen en alle geplande stedenbouwkundige ontwikkelingen die het station Gent-Sint-Pieters en zijn omgeving de komende tien jaar zullen ondergaan. De studie van KCAP en Arcadis Gedas ‘Gent Zuidelijke Stationsomgeving Verdichting Binnengebieden' bestaat uit drie deelstudies: Stadsontwerp Sint-Denijsplein, Campus Hogeschool Wetenschapspark en Verdichting Binnengebieden. Deze documenten kan men raadplegen op de website van de stad Gent: www.gent.be/sintpieters/. Ze liggen ook ter inzage bij de dienst Administratie, loket stedenbouw en openbaar domein Gent-centrum, Administratief Centrum Stad Gent, Woodrow Wilsonplein 1, 9000 Gent, 4-de verdieping, bureau 416. Tel. 09 266 79 50, fax 09 266 79 69, e-mail loketsod.gent@gent.be. Open: maandag tot vrijdag van 8 tot 13 uur en woensdag ook van 14 tot 18 uur.

Informatie: Hilde Ballegeer, voorzitter, Dagelijks Bestuur Communicatie project Gent Sint-Pieters, stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent, tel. 09 266 52 18, fax 09 266 52 29, e-mail: hilde.ballegeer@gent.be Tania Fierens, communictieteam project Gent Sint-Pieters, tel 09 266 52 28, e-mail: tania.fierens@gent.be Hilde Osselaer, communicatieteam project Gent Sint-Pieters, tel 09 266 52 09, e-mail: hilde.osselaer@gent.be

Heeft u vragen of problemen bij het raadplegen van de documenten? Bel 09 241 24 11 of mail info@projectgentsintpieters.be

Uw browser voldoet niet aan de minimale vereisten om deze website te bekijken. Onderstaande browsers zijn compatibel. Mocht je geen van deze browsers hebben, klik dan op het icoontje om de gewenste browser te downloaden.