Voskenstunnel blijft afgesloten voor gewoon autoverkeer

Geplaatst op 15 sep. 2009

Geachte buurtbewoner,

De Voskenstunnel is sinds het begin van de paasvakantie (6 april 2009) gedeeltelijk afgesloten wegens werkzaamheden op het Koningin Maria-Hendrikaplein. Het ging toen om de heraanleg van ondergrondse nutsleidingen en graaf- en betonneringswerken voor de inrit naar de toekomstige ondergrondse zoen- en taxizone naast het station.
Enkel Lijnbussen, fietsers, voetgangers en werfverkeer mogen sindsdien door de tunnel. Gewoon autoverkeer kan aan beide spoorzijden tot aan het station rijden, maar mag niet door de Voskenstunnel.

Echter:
In het najaar van 2009 en in het voorjaar en de zomer van 2010 zijn nog meer intensieve werkzaamheden op de verschillende deelwerven gepland. Deze zullen zeer kort op elkaar aansluiten of elkaar overlappen.

Op het Koningin Maria-Hendrikaplein en in de Voskenslaan en omgeving gaat het meerbepaald om:

 • de verdere bouw van de ondergrondse parkeergarage met aanvoer van materiaal en stortbeton ter hoogte van het Koningin Maria-Hendrikaplein
 • de aanleg van het eerste deel van het nieuwe busstation waar vroeger het postsorteergebouw Gent X stond
 • de verplaatsing van oude tramsporen en de aanleg van nieuwe tramsporen naar de tijdelijke tramtunnel, en dit zowel aan de kant van het Koningin Maria-Hendrikaplein als aan de kant van de Sint-Denijslaan/Voskenslaan
 • het plaatsen van een tramwissel in de Voskenslaan ter hoogte van het fietspunt Maxmobiel (hiervoor zal het stuk tussen de Voskenstunnel en de Reigerstraat gedurende enkele weken quasi-volledig moeten worden afgesloten)
 • de aanleg van een tijdelijke tramhalte langsheen de vernieuwde Koningin Fabiolalaan, kant Koningin Maria-Hendrikaplein
 • de bouw en afwerking van de inrithelling naar de ondergrondse zoen- en taxizone kant Koningin Maria-Hendrikaplein
 • de heraanleg en verbreding van de Koningin Fabiolalaan, inclusief het kruispunt met de Koning Boudewijnstraat en een deel van het Koningin Maria-Hendrikaplein
 • ondergrondse nutswerken in de Voskenslaan en Sint-Denijslaan
 • het uitgraven (met grondtransport) van de nieuwe tijdelijke tramtunnel

Het heropenen van de Voskenstunnel voor autoverkeer zou dus slechts mogelijk zijn gedurende relatief korte periodes, met een onvoorspelbare open-dicht-open-dicht-reeks als resultaat. De combinatie van werven met bijhorend zwaar verkeer, het openbaar vervoer en de zeer intensieve fietsers- en voetgangersbewegingen zou bovendien, blijkens de politierapporten, ernstige veiligheidsrisico's inhouden.

Het niet heropenen van de Voskenstunnel heeft daarentegen heel wat pluspunten:

 • Het openbaar vervoer ondervindt geen hinder van de werken. Lijnbussen en trams blijven volgens normale reisroutes en dienstregeling rijden.
 • Fietsers en voetgangers kunnen de Voskenstunnel blijven gebruiken. Pendelaars kunnen dus alle fietsstallingen bereiken langs de normale weg. Fietsers krijgen een beveiligde corridor.
 • De autobestuurders in de stationsbuurt kennen de situatie ondertussen goed. Er zijn geen files. De bewoners in de aanpalende wijken zijn verlost van doorgaand sluikverkeer.
 • De sluiting veroorzaakt geen hinder op de andere wegen zoals de Krijgslaan en Kortrijksesteenweg. De omleiding is goed en al van op voldoende afstand aangegeven.
 • De scholen in de stationsbuurt krijgen veiliger fiets- en wandeltrajecten voor hun leerlingen.
 • Het werfverkeer en de bussen van De Lijn zijn als dagelijkse gebruikers vertrouwd met de aanwezigheid van voetgangers en fietsers in de Voskenstunnel.
 • De bouwwerkzaamheden zullen vlotter en veiliger kunnen doorgaan.
 • De sluiting geeft geen hinder voor de hulpdiensten. Zij maken gebruik van de trambedding. Door de afwezigheid van files kunnen zij de stationsomgeving vlot doorkruisen.

Om die redenen, en met in acht name van de adviezen van de bevoegde diensten, heeft het College van Burgemeester en Schepenen na uitgebreid beraad beslist om de Voskenstunnel niet te heropenen voor het autoverkeer.

Alleen fietsers, voetgangers en openbaar busvervoer mogen, naast het werfverkeer, door de tunnel. Fietsers en voetgangers krijgen een beveiligde strook langsheen de werfzones.

Om u wegwijs te maken in de verkeerssituatie zijn in de wijde omgeving van het station SIGNALISATIEBORDEN opgesteld. Op bijgaand omleidingskaartje ziet u:

 • hoe u via de Kortrijksesteenweg en de Krijgslaan in en uit de stad kunt rijden
 • wat de aangewezen weg is om de zoenzones en de pendelparking te bereiken
 • hoe u als bewoner, werknemer of klant de handelszaken kunt bereiken. Alle handelszaken blijven immers bereikbaar.

Wij blijven iedereen adviseren om de komende maanden in de stationsomgeving zoveel mogelijk gebruik te maken van het openbaar vervoer of de fiets.

Daniël Termont

Burgemeester en voorzitter stuurgroep, p/a Botermarkt 1, 9000 gent

Uw browser voldoet niet aan de minimale vereisten om deze website te bekijken. Onderstaande browsers zijn compatibel. Mocht je geen van deze browsers hebben, klik dan op het icoontje om de gewenste browser te downloaden.