Voskenstunnel blijft voorlopig dicht voor autoverkeer (mei/2009)

Geplaatst op 29 mei 2009

Gent, 28 mei 2009

pgsp PERSBERICHT 090528

VOSKENSLAANTUNNEL BLIJFT LANGER AFGESLOTEN VOOR GEWOON AUTOVERKEER: zeker tot oktober 2009

Achtergrondinformatie:

De Voskenslaantunnel is sinds het begin van de paasvakantie (6 april 2009) wegens werkzaamheden op het K. Maria-Hendrikaplein gedeeltelijk afgesloten: enkel Lijnbussen, fietsers, voetgangers en werfvervoer mogen er door. Gewoon autoverkeer kan aan beide spoorzijden TOT aan het station rijden, maar mag niet door de Voskenslaantunnel. Normaal zou deze verkeerssituatie op 1 juni 2009 weer veranderen.

Echter:

- De ingevoerde verkeerssituatie wordt door alle betrokkenen gunstig ervaren.

- De komende weken en maanden verwacht het Project Gent Sint-Pieters nog verdere werkzaamheden én werfverkeer op het K. Maria-Hendrikaplein.

- Een combinatie met ongelimiteerd auto- en fietsverkeer met de werkzaamheden zou vlotheid en veiligheid voor de zachte vervoersmodi in het gedrang brengen.

DAAROM BLIJFT DE VOSKENSLAANTUNNEL DICHT VOOR GEWOON AUTOVERKEER. Alleen fietsers, voetgangers en openbaar busvervoer mag, naast het werfverkeer, door de tunnel. Fietsers krijgen een beter beveiligde fietsstrook.

Communicatie:

Bewoners, handelaars en scholen uit de stationsomgeving zijn op de hoogte gebracht via een brief met bijhorend OMLEIDINGSKAARTJE. In de wijde omgeving van het station zijn SIGNALISATIEBORDEN opgesteld, die aangeven:

- hoe men via de Kortrijksesteenweg en de Krijgslaan in en uit de stad kan rijden;

- welke weg men volgt om de zoenzones en de pendelparking te bereiken;

- hoe men als bewoner, werknemer of klant bij de handelszaken ter plaatse raakt. ALLE huizen en handelszaken blijven bereikbaar.

Voordelen:

De partners van het Project Gent Sint-Pieters (NMBS-Holding, Infrabel, Eurostation, De Lijn, Stad Gent en AWV), het Minder Hinder team, de Gentse politie, de schepen van mobiliteit Karin Temmerman en de buurtbewoners en scholen evalueren de nu-verlengde verkeersmaatregel positief:

1. Het openbaar vervoer ondervindt geen hinder van deze werken. Lijnbussen en trams blijven volgens normale reisroutes en dienstregeling rijden.

2. Fietsers en voetgangers kunnen de Voskenslaantunnel blijven gebruiken. Pendelaars kunnen dus alle fietsstallingen bereiken langs de normale weg. Fietsers krijgen een beveiligde corridor.

3. De autobestuurders in de stationsbuurt kennen de situatie inmiddels goed. Er zijn geen files. De bewoners in de aanpalende wijken zijn verlost van doorgaand sluikverkeer.

4. Er is ondanks de sluiting geen hinder op de andere wegen zoals de Krijgslaan en Kortrijksesteenweg.De omleiding is goed en al van op voldoende afstand aangegeven.

5. De scholen in de stationsbuurt krijgen veiliger fiets- en wandeltrajecten voor hun leerlingen.

6. Het werfverkeer en de bussen van De Lijn (traag verkeer) zijn als dagelijkse gebruikers vertrouwd met de aanwezigheid van voetgangers en fietsers in de Voskenslaantunnel.

7. De bouwwerkzaamheden zullen vlotter en veiliger kunnen doorgaan.

8. De sluiting geeft geen hinder voor de hulpdiensten. Zij maken gebruik van de trambedding. Door de afwezigheid van files kunnen zij de stationsomgeving vlot doorkruisen.

Wij blijven iedereen adviseren om de komende maanden in de stationsomgeving zoveel mogelijk gebruik te maken van het openbaar vervoer of de fiets.

v.u. Daniel Termont, voorzitter stuurgroep, p/a Botermarkt 1, 9000 Gent

Uw browser voldoet niet aan de minimale vereisten om deze website te bekijken. Onderstaande browsers zijn compatibel. Mocht je geen van deze browsers hebben, klik dan op het icoontje om de gewenste browser te downloaden.