Werken R40

Geplaatst op 15 nov. 2010

Gent, 10 november 2010

Informatiebrief voor de bewoners van de Kortrijksepoortstraat, Charles De Kerchovelaan, Ijzerlaan, Kortrijksesteenweg en zijstraten

Geachte mevrouw, Geachte heer,

De komende dagen zullen er in uw buurt werken worden uitgevoerd in functie van de heraanleg van de R40 en een vlottere doorstroming van het openbaar vervoer van Gent Sint-Pieters naar het centrum van de stad en omgekeerd. Zoals u gemerkt heeft zijn een aantal voorbereidende werken in uitvoering of al uitgevoerd. In de week van 22 november 2010 start een volgende fase van de werkzaamheden.

Het Gentse college van Burgemeester en schepenen heeft er unaniem voor gekozen om het parkje met de Japanse kerselaars op de Charles De Kerchovelaan en Ijzerlaan te behouden. Toch zullen er binnenkort een aantal werkzaamheden op deze R40 uitgevoerd worden. Hierbij vindt u een overzicht met vermelding van eventuele hinder en omleidingen.

1) Van 22 tot 26 november 2010
De aannemer voert aanpassingswerken uit aan de middenberm ter hoogte van de Ch. De Kerchovelaan 21. De beide zijkanten van de middenberm worden hier ingekort om autoverkeer op een veilige manier van zijde te laten veranderen. Deze werken zorgen voor minimale hinder op de R40. Bovendien plant de aannemer deze werkzaamheden buiten de spitsuren om het verkeer zo weinig als mogelijk te belemmeren.

2) Van maandag 29 november tot en met woensdagochtend 8 december 2010
Vanaf maandag 29 november worden de tramsporen op het kruispunt met de R40 volledig vernieuwd. Twee rijstroken op de R40 blijven beschikbaar voor het autoverkeer. Auto's veranderen van zijde aan respectievelijk de middenberm ter hoogte van Holdaal en de middenberm ter hoogte van de Charles de Kerchovelaan 21.

Eerst wordt de zijde Kortrijksepoortstraat aangepakt. Alle verkeer op de R40 verloopt via de twee rijvakken "kant Kortrijksesteenweg".
Gedurende vier werkdagen zal er geen verkeer via de Kortrijksepoortstraat richting binnenstad kunnen rijden. Op vrijdag 3 december ten laatste zal de Kortrijksepoort-straat opnieuw open zijn. Bewoners, handelaars en bestemmingsverkeer, komende uit de richting Heuvelpoort, wordt aangeraden de omleiding via Eekhout, Van Duyseplein en Verdedigingstraat (waar de rijrichting wordt omgedraaid) te gebruiken. Bewoners, handelaars en plaatselijk verkeer, komende uit de richting Ekkergem, wordt aangeraden de omleiding Pasteurlaan, Kluyskensstraat, Hospitaalstraat, Coupure Links en Verloren Kost te nemen. Verkeer richting binnenstad wordt aangeraden de omleiding Overpoortstraat, Sint-Pietersplein, Sint-Pietersnieuwstraat en Jozef Plateaustraat te nemen.

In de Kortrijksepoortstraat wordt er tijdens deze periode tweerichtingsverkeer toegelaten tussen de R40 en Verdedigingstraat.
Nachtwerk: van 30 november op 1 december en van 1 op 2 december wordt er 's nachts gewerkt. De aannemer probeert de lawaaihinder zoveel als mogelijk te beperken.

Vanaf zaterdag 4 december wordt de zijde Kortrijksesteenweg aangelegd. Alle verkeer op de R40 verloopt via twee rijvakken "kant Kortrijksepoortstraat". Verkeer komende van de "Bijloke" zal een rechtsaf beweging kunnen maken richting Kortrijksesteenweg. Verkeer komende van de Heuvelpoort kan een "rechtsomkeerbeweging" maken ter hoogte van de Henleykaai.
Ten laatste op woensdagochtend 8 december zal de verkeerssituatie op het kruispunt opnieuw normaal verlopen.
Nachtwerk: van 5 op 6 december en van 6 op 7 december wordt er 's nachts gewerkt. De aannemer probeert de lawaaihinder zoveel als mogelijk te beperken.

3) Verkeerssituatie Kortrijksepoortstraat vanaf 08 december 2010
Aangezien het tramspoor richting station in de Kortrijksesteenweg nog niet aangelegd is, dient de tram van spoor te veranderen. In de laatste twintig meter van de Kortrijksepoortstraat wordt een bocht aangelegd die deze wisseling van spoor mogelijk maakt. Dit wil zeggen dat de tram deze laatste twintig meter tegen de rijrichting in rijdt. Om het verkeer dat vanaf de R40 de Kortrijksepoortstraat inrijdt niet te hinderen, zal de tram een 50-tal meter dieper in de Kortrijksepoortstraat stoppen. Er wordt voor de reizigers een tijdelijke halte voorzien. Deze situatie blijft geldig tot het voorjaar van 2011. Dan zal de tram opnieuw op twee sporen rijden.

4) Informatieavond woensdag 30 november 2010
Hierbij wordt u ook uitgenodigd op een informatieavond over deze werken in uw buurt op 30 november 2010. De bovenvermelde werken worden dan concreet toegelicht.

Uw browser voldoet niet aan de minimale vereisten om deze website te bekijken. Onderstaande browsers zijn compatibel. Mocht je geen van deze browsers hebben, klik dan op het icoontje om de gewenste browser te downloaden.