Zomerse werkzaamheden op het Koningin Maria-Hendrikaplein en omgeving

Geplaatst op 27 jun. 2008

De aannemers van het Project Gent Sint-Pieters gaan in bouwverlof tussen 14 juli en 3 augustus 2008. Maar ervoor en erna wordt er nog flink doorgewerkt, ook op het openbaar domein, en dus met mogelijke hinder. Ziehier een overzicht:

Kruispunt Kortrijksesteenweg / Prinses Clementinalaan / Sint-Denijslaan

Vanaf 4 augustus tot vermoedelijk eind september 2008 worden de laatste werken uitgevoerd: we sluiten de tramsporen (tramlijn 21/22) aan en werken de nieuwe halte en het kruispunt af.

werken nieuwe tramhalte kortrijksesteenweg aan Sint-Denijslaan

Het kruispunt wordt in deze periode in één rijrichting afgesloten. Alleen de rijrichting van de Sterre naar het centrum zal dan toegelaten zijn. Staduitwaarts organiseren we een omleiding via de Krijgslaan. Fietsers en voetgangers blijven doorkunnen.

Prinses Clementinalaan

De rijstrook voor autoverkeer richting Kortrijksesteenweg, en de naastliggende parkeerstrook wordt helemaal afgewerkt. De werfafsluitingen zullen het langst blijven staan ter hoogte van het Sint-Pietersstation, waar de tramsporen worden aangesloten op het plein.
In de eerste helft van augustus laat De Lijn gedurende 2 weken bovenleidingen plaatsen in de P. Clementinalaan (voor de nieuwe tramlijn 21/22).

Aan de bovenleidingen in de P. Clementinalaan zal er in de loop van augustus 2008 vermoedelijk 6 keer ‘s nachts worden gewerkt, om het busverkeer overdag niet te hinderen.

Koningin Maria-Hendrikaplein

1. Op de plaatsen waar later in de ondergrond wordt gewerkt (aanleg van o.m. een hellende tuin, inrithelling Kiss&Ride en fietsenstallingen), laten we grondstalen nemen. Een speciale vrachtwagen voert boringen uit.

De parkeerzones (aan de Lijnwinkel en ter hoogte van de café's tussen de K. Albertlaan en de K. Fabiolalaan) zullen mogelijk op 1 en 2 juli 2008 na de avondspits moeilijk bereikbaar zijn. Om de hinder voor het bus- en tramverkeer te beperken, zal een deel van de boringen 's nachts gebeuren, op 1 en 2 juli 2008.

2. Er wordt een tweede tramspoor aangelegd, vlak voor de uitgang van het station Gent Sint-Pieters. Wanneer we in de toekomst de (huidige) tramtunnel afsluiten, dan kunnen we, o.m. via dit extra spoor alle tramlijnen blijven bedienen. Tramlijn 21/22 staduitwaarts zal er halt houden en aansluiten op de tramsporen in de P. Clementinalaan.
Op het K. Maria-Hendrikaplein plaatsen we extra palen voor de bovenleidingen van de trams.
Perron 7 op het busstation verdwijnt, om plaats te maken voor het ontdubbeld tramspoor.

werken tweede tramspoor voor het station

3. Op 1 en 2 juli 2008 overdag, zullen de achterste (smalle) stukken van enkele busperrons ingekort worden (en een verlichtingspaal verwijderd) om de draaicirkel van de bussen mogelijk te houden tijdens de latere werken op het plein.

- Er zal steeds een doorgang voorzien worden tussen het plein en de stationsingang, voor de wandelende pendelaars.
- De Lijn wijzigt tijdelijk een aantal bus- en tramhaltes. Vooral in de maand augustus zullen de lijnbussen vaak elders dan normaal moeten halteren.
Zeker is dat de nieuwe tram/bushalte ter hoogte van het NMBS-Districtsgebouw Flandria (schuin tegenover het stationsbuffet in het begin van de P. Clementinalaan) in gebruik wordt genomen na het bouwverlof.
Bussen komende van het kruispunt P. Clementinalaan /Kortrijksesteenweg zullen daar stoppen.
Vanaf begin september zal ook tram 21/22 stadinwaarts daar halteren. (dus niet langer in de tramtunnel). Meer details krijgt u via de website www.delijn.be, en bij de lijnhelpers en in de Lijnwinkel op het K. Maria-Hendrikaplein.
- Om het tramverkeer van lijn 1 en lijn 4 te vrijwaren, zal de aanleg van enkele cruciale tramwissels ‘s nachts gebeuren, vermoedelijk in de nacht van 25 en van 26 augustus 2008.
- Vanaf 5 augustus verdwijnt de Kiss&Ride-strook in het verlengde van busperron 7. Er is een nieuwe K&R strook afgebakend in de K. Boudewijnstraat én op de kop van de K. Astridlaan (links en rechts van het frietkot). Op weekdagen kunnen mensen bovendien ook in- en uitstappen aan de gereserveerde zoenzones ter hoogte van de café's tussen de K. Albertlaan en de K. Fabiolalaan

Koningin Fabiolalaan

Sinds begin juni 2008 geldt er een algemene wegomlegging via de Aaigemstraat/K. Boudewijnstraat.
Op de versmalde en goed afgebakende rijstrook langsheen de bouwwerf mogen enkel aangelanden in één richting (naar het K. Maria-Hendrikaplein) rijden.
In de K. Fabiolalaan bevindt zich ook de aanrijroute voor de bouwwerf van de nieuwe autotunnel onder de treinsporen (Timicheg). De vrachtwagens moeten de treinsporen kruisen om het werkeiland te bereiken. Dat gebeurt vanaf de inrit naar de tijdelijke NMBS-pendelparking.

-In augustus en september 2008 zullen er torenkranen worden opgesteld, met een mogelijke volledige wegafsluiting voor anderhalve dag tot gevolg.
-Wegens de nodige buitendienststellingen van de treinsporen is de tunnelbouwer gedwongen om 's nachts materiaal aan te voeren en een deel van zijn werk uit te voeren. Zo kunnen de treinen overdag volgens de normale dienstregeling blijven rijden.

Extra bewonersparkeren

Het stadsbestuur en de NMBS hebben maatregelen getroffen om de parkeerdruk in de stationsbuurt te verminderen.
Er komen 95 extra voorbehouden plaatsen voor bewonersparkeren (met bewonerskaart) in de Smidsestraat, Knokkestraat, Aaigemstraat, K. Boudewijnstraat, P. Claeysstraat, Distelstraat en -aan de andere kant van de sporen - in de Sint-Denijslaan. In de onmiddellijke buurt van het station wordt langparkeren op straat (tenzij met bewonerskaart) op minder plaatsen toegestaan. Parkerende pendelaars worden op deze manier aangespoord om zich in de tijdelijke pendelparking van de NMBS, op de K. Fabiolalaan, te zetten.

Vuurwerk Gentse Feesten

Wij hebben ook feestelijk nieuws voor u. Het traditionele stationsvuurwerk van de Gentse Feesten (24 juli, 23 uur) wordt dit jaar afgestoken vanaf een wel heel bijzondere locatie, nl. vanuit de diepe bouwput van de ondergrondse parkeergarage, op de K. Fabiolalaan. Van heel diep, naar heel hoog: een aanrader, vinden wij.


Wij verontschuldigen ons voor de mogelijke overlast. Wenst u meer details of inlichtingen ? Contacteer ons telefonisch op het nummer 09/241.24.11, stuur een e-mail naar info@projectgentsintpieters.be of kom langs in het infopunt op dinsdag van 14 tot 16 uur, donderdag van 10 tot 12 uur of na afspraak.

Greet Riebbels
Coördinator Communicatie Project Gent Sint-Pieters

v.u. Daniel Termont, voorzitter stuurgroep, p/a Botermarkt 1, 9000 Gent

Uw browser voldoet niet aan de minimale vereisten om deze website te bekijken. Onderstaande browsers zijn compatibel. Mocht je geen van deze browsers hebben, klik dan op het icoontje om de gewenste browser te downloaden.