Stationsvernieuwing: bijkomend studiewerk

Sinds de herstart van de vernieuwing van het station op 21 september 2021 is er al heel wat bedrijvigheid geweest op de werf: alle tunnels zijn afgebroken ter hoogte van de sporen 6 en 7 en er is een nieuwe beschoeiingswand gebouwd tegen het spoor en perron 5. Deze wand zorgt ervoor dat de overige sporen veilig in gebruik kunnen blijven tijdens de werken. Verder zijn de paalfunderingen uitgevoerd die als basis dienen voor de kolommen, spoorbakken, perrons en het dak.
Art station

Sinds half maart kan er echter voorlopig niet verder gewerkt worden omdat er nog geen bemalingsvergunning is. Met die vergunning mag grondwater op de werf tijdelijk worden weggepompt zodat de funderingen en nieuwe ondergrondse ruimtes in het station, zoals een nieuwe fietsenparking, kunnen worden gebouwd.

De vergunningsaanvraag werd in oktober 2021 bij het Vlaams Gewest ingediend. Die is bevoegd voor de beoordeling van deze aanvraag. Vanuit Vlaanderen zijn adviezen gevraagd aan verschillende instanties,
waaronder aan de Stad Gent, de Provincie Oost-Vlaanderen en de Vlaamse Milieumaatschappij.

Die instanties gaven een negatief advies omdat in de aanvraag te weinig werd aangetoond dat het wegtrekken van het grondwater en het overpompen ervan geen nadelige impact zou hebben op het bodem- en watersysteem in de omgeving. De laatste jaren is er door de klimaatverandering immers meer aandacht voor de effecten van bemalingen. Een bijkomende technische studie moet ervoor zorgen dat er wordt tegemoet gekomen aan de voorwaarden. Die aanvullingen werden ingediend bij het Vlaams Gewest waarna en nieuw openbaar onderzoek werd georganiseerd.

Het is de bedoeling de werken zo snel als mogelijk te hervatten eens de vergunning verkregen is. Ondertussen werkt Infrabel dit voorjaar volop verder aan de sporen, de bovenleiding en de wissels. Deze werken zullen er onder meer voor zorgen dat de nieuwe perronsporen van het station in de toekomst kunnen aangesloten worden op de spoorbundel.

Uw browser voldoet niet aan de minimale vereisten om deze website te bekijken. Onderstaande browsers zijn compatibel. Mocht je geen van deze browsers hebben, klik dan op het icoontje om de gewenste browser te downloaden.