Nieuwsbrief 37 - Voorwoord

Beste lezer

De treinreizigers en de buurt-bewoners zullen het al gemerkt hebben: de werken aan het station zijn gezwind van start gegaan, maar liggen momenteel tijdelijk even stil. De vereiste bemalingsvergunning voor het oppompen van grondwater tijdens de werken is nog niet rond. De Vlaamse regelgeving op het vlak van bemaling is strenger geworden en de Stad Gent gaf, net als andere adviserende instanties, een negatief advies bij de aanvraag. Daarin werd namelijk onvoldoende aangetoond wat het effect van de bemaling op het bodem- en watersysteem zou zijn. Onze diensten werken ondertussen volop samen met de NMBS om dit dossier zo snel als mogelijk in orde te brengen zodat de werken weer met hetzelfde elan verder kunnen gaan.

Niet alleen de infrastructuur, maar ook de stationsomgeving zal in de komende jaren worden aangepakt. Het masterplan Publieke Ruimte zal daaraan richting geven, zowel op het vlak van mobiliteit, duurzaamheid als een inclusieve samenleving. Deze studie wordt nu afgerond. We nodigen u dan ook graag uit om deel te nemen aan de online klankbordgroep over dit thema.

Daarnaast gaan we via een co-creatietraject met de bewoners op zoek naar een buurtfunctie die later een plek zou kunnen krijgen in de nieuwe gebouwen aan de Koningin Fabiolalaan. Die buurtfunctie kan ertoe bijdragen dat daar een hechte en warme buurt kan groeien.

Meer over dit alles in deze nieuwsbrief. Veel leesplezier!

Mathias De Clercq,

burgemeester en voorzitter stuurgroep Project Gent Sint-Pieters

Uw browser voldoet niet aan de minimale vereisten om deze website te bekijken. Onderstaande browsers zijn compatibel. Mocht je geen van deze browsers hebben, klik dan op het icoontje om de gewenste browser te downloaden.