Woord vooraf

De afgelopen maanden is er aan de vernieuwing van het station hard verder gewerkt: het nieuwe perron 7-8 is in dienst en de aannemer is volop bezig met de graaf- en afbraakwerken voor de perrons 4 en 5. Voor de zomer zullen we de eerste kolommen zien verrijzen. Ondertussen is ook het dienstgebouw van Infrabel langs de sporen in de Koningin Fabiolalaan in opbouw.

In de Koningin Fabiolalaan komt er nog meer bedrijvigheid. De oude spoorwegsite maakt geleidelijk aan plaats voor woningen, een stadsgebouw en groen. Na de zomer gaat de bouw van het project Rinkkaai van start. De 308 voorziene appartementen zijn nodig in onze groeiende stad. Ook de appartementen van de Stationsterrassen en de sociale woningen die dichter richting het station komen, zullen aan die vraag tegemoet komen. De hele site ligt tussen een knooppunt van openbaar vervoer en de groene omgeving van de Blaarmeersen. Met het toekomstige Rijsenbergpark aan de Koningin Fabiolalaan en de geplande fietsbrug over de Leie heeft deze nieuwe buurt veel troeven in handen om een aangename woonbuurt te worden. En voor veel jonge gezinnen zal het stadsgebouw met zijn lagere school, kinderdagverblijf en verenigingslokalen een welkome aanvulling vormen in de wijk.

De stationsomgeving zal nog veel veranderen. We moeten er voor zorgen dat de huidige bewoners van de Rijsenbergbuurt zich blijven thuis voelen en zich betrokken weten bij de nieuwe ontwikkelingen. Het lopende cocreatietraject en de participatie die we organiseren voor het ontwerp van het Rijsenbergpark en het openbaar domein, zullen hiertoe bijdragen.

Mathias De Clercq,

burgemeester en voorzitter stuurgroep Project Gent Sint-Pieters

Participatie

Uw browser voldoet niet aan de minimale vereisten om deze website te bekijken. Onderstaande browsers zijn compatibel. Mocht je geen van deze browsers hebben, klik dan op het icoontje om de gewenste browser te downloaden.