Gebouw A5

Het gebouw A5 - de Stationsterrrassen - is hoofdzakelijk bestemd voor wonen.
AMS 1801 TRL GEN 20240521 Beeld C a
 • Functie Wonen
 • Ontwerper OFFICE Kersten Geers David Van Severen + Bontinck architecten
 • Projectontwikkelaar Triple Living en Groep Caenen Capital Fund
 • Status in voorbereiding

Ligging

Het bouwveld A5 ligt in de zone A aan de Koningin Fabiolalaan. Het project situeert zich aan de Esplanade Oscar Van De Voorde, naast de Timichegtunnel en de spoorbedding.

A5 11 00
AMS 1801 TRL GEN 20240521 Beeld E a

De Stationsterrassen

De Stationsterrassen bestaat uit drie delen: 2 woontorens en een paviljoen.

De twee identieke woontorens van 60 meter hoog tellen in totaal 206 appartementen. Alle appartementen beschikken over terrassen en een afsluitbare wintertuin. Elke verdieping van beide torens wordt uitgerust met fietslokalen waar de bewoners hun fiets veilig en comfortabel kunnen parkeren. Die fietslokalen zijn toegankelijk via twee ruime liften per toren. De buitenmaatse fietsen krijgen een plek in een grote fietsenstalling op het gelijkvloers. In totaal beschikken de bewoners van de torens over bijna 700 fietsparkeerplaatsen.

Op het gelijkvloers zijn er, behalve de toegangen tot de appartementen, ook enkele ruimten voor commerciële en buurtgebonden diensten voorzien.

Naast de woontorens komt er een paviljoen van één verdieping voor een restaurant of café.

Centraal tussen de torens en het paviljoen ligt er een ontmoetingsplein met groen en banken dat aansluit op de Esplanade Oscar Van De Voorde.

Mobiliteit

Door de ligging aan een openbaar vervoersknooppunt, kan de mobiliteit op een duurzame manier georganiseerd worden. Trein, tram en bus zijn te voet op enkele minuten te bereiken. De Stationsterrassen liggen bovendien aan belangrijke fietsassen waardoor er sterk wordt ingezet op het voorzien van veel fietsparkeerplaatsen voor de bewoners. Het gebouw ligt ook vlakbij autoparkeerplaatsen voor gedeeld autogebruik en heeft een vlotte verbinding met belangrijke uitvalswegen..


Torens a

Keuze voor hoogbouw

Het verder aansnijden van open ruimte en bebouwen van bosrijke kavels is geen optie meer om op een duurzame manier antwoord te bieden aan de woningnood van deze en volgende generaties. Hoogbouw laat toe om compact en met grote dichtheid kwalitatief wonen te organiseren. Dit is energetisch interessant en ruimtelijk verantwoord. Door het woonaanbod te vergroten wordt bovendien voorkomen dat de prijzen van vastgoed onbetaalbaar worden. Op die manier kunnen gezinnen in de stad blijven wonen.

Plannen en beelden

Hieronder vindt u de beelden die op de infomarkt van het Project Gent SInt-Pieters op 5 september 2023 zijn getoond.

Paneel 1: zicht op de torens

Historiek

 • 11 januari 2024 tot 9 februari 2024: openbaar onderzoek voor aangepast ontwerp 'de Stationsterrassen'

 • 18/05/2023-16/06/2023: aanvraag tot verkavelingsvergunning voor de zone A met bijhorende omgevingsvergunning voor de wegenis en het Koningin Paolaplein.

 • 22 april 2022: de Raad voor Vergunningsbetwistingen vernietigt de omgevingsvergunning van de Stationstuinen. In dit arrest is de verkaveling voor de zone A2 t/mA5 aan de Koningin Fabiolalaan door de rechter als onwettig beschouwd omwille van het ontbreken van een project-MER of ontheffingsbesluit terwijl uit de verkavelingsvoorschriften blijkt dat het om een bijlage II-project gaat (> 5000m² handel). De verkaveling op zich is door dit arrest niet vernietigd.

 • 26 november 2020: de Deputatie van de Provincie Oost-Vlaanderen verleent een omgevingsvergunning.

 • 10 juli 2020: er wordt een bezwaarschrift tegen de omgevingsvergunning ingediend.

 • 11 juni 2020: de Stad Gent verleent de omgevingsvergunning voor de Stationstuinen met bouw en exploitatie van een foodcourt, hotel en appartementen.

 • 13 maart 2020: start openbaar onderzoek voor het bouwproject de Stationstuinen. Dit onderzoek wordt op 24 maart tijdelijk opgeschort wegens de Coronamaatregelen. Het gaat opnieuw van start op 27 april 2020 tot en met 16 mei 2020.

 • 18 februari 2020: Groep Caenen Capital Fund en Triple Living dienen bij de Stad Gent de aanvraag voor het bouwproject de Stationstuinen in.

 • 3 oktober 2017: er is een definitieve en uitvoerbare verkavelingsvergunning.

 • 23 februari 2016: de Raad voor Vergunningsbetwistingen vernietigt de bouwvergunning voor de Queen Towers.

 • 11 augustus 2015: er wordt bij de Deputatie een beroep tegen de verkavelingsvergunning ingediend.

 • 22 oktober 2015: de Deputatie verleent de verkavelingsvergunning.

 • 9 juli 2015: de verkavelingsvergunning wordt verleend.

 • 16 april 2015: NV Eurostation dient bij de Stad Gent een aanvraag voor verkavelingsvergunning in.

 • 29 april 2014: de Raad voor Vergunningsbetwisting schorst na een beroep de stedenbouwkundige vergunning voor de Queen Towers aan de Koningin Fabiolalaan, zonder die te vernietigen.

 • 1 augustus 2013: de Provincie keurt de bouwvergunning goed na een beroep door buurtbewoners.

 • 15 maart 2013: het Gentse stadsbestuur kent de vergunning toe voor de Queen Towers in de Koningin Fabiolalaan, een ontwerp van Eurostation (Joana Ferraz).

 • 14 december 2012 tot 23 januari 2013: openbaar onderzoek.

Uw browser voldoet niet aan de minimale vereisten om deze website te bekijken. Onderstaande browsers zijn compatibel. Mocht je geen van deze browsers hebben, klik dan op het icoontje om de gewenste browser te downloaden.