Diamant (B1)

Kantoorgebouw aan de Koningin Fabiolalaan
Zone B: Diamant
 • Functie Kantoorgebouw
 • Ontwerper Asymptote Architecture - Eurostation
 • Projectontwikkelaar Global Estate Group
 • Start bouw aug. 2018
 • Volledige ingebruikname dec. 2019
 • Adres Koningin Fabiolalaan 190
 • Status Afgewerkt

Ligging

De specifieke ligging van het bouwveld in de gebiedsontwikkeling ‘van stad naar land' maakt de plek van dit gebouw bijzonder. De site maakt de overgang tussen twee uitgesproken delen: ze ligt op de rand tussen de zone A en de zone B. Beide zijden van het gebouw worden geflankeerd door een publiek plein, het Koningin Paolaplein dat momenteel met buurtmoestuintjes een tijdelijke invulling kent. Het project op dit bouwveld vormt het visuele eindpunt komende vanuit zowel het oosten als het westen.

B1 00 00

Het ontwerp

Het ontwerpend onderzoek resulteerde in het concept van een steenachtige hand die een glazen volume met zorg vasthoudt. De architecturale uitwerking van het kantoorgebouw werd toevertrouwd aan ASYMPTOTE Architecture, een New Yorks architectenbureau geleid door Hani Rashid & Lise Anne Couture.

Het gebouw is gebouwd volgens alle BREEAM-parameters op het vlak van energie-efficiëntie en duurzaamheid.

Zone B: Diamant Avond

Historiek

 • 19/12/2019: het gebouw wordt in gebruik genomen.

 • 06/02/2018: De Raad voor Vergunningsbetwistingen verwerpt de vordering tot vernietiging van de stedenbouwkundige vergunning.

 • 07/08/2017: start van de bouw van de Diamant.

 • 27/10/ 2016: beroep tegen de stedenbouwkundige vergunning met vraag tot vernietiging.

 • 25/08/2016: de deputatie van Oost-Vlaanderen verleent een nieuwe stedenbouwkundige vergunning.

 • 19/04/2016: de Raad voor Vergunningsbetwistingen vernietigt de stedenbouwkundige vergunning.

 • 07/07/2014: de Raad voor Vergunningsbetwistingen verwerpt de vraag tot schorsing van de stedenbouwkundige vergunning.

 • 28/05/2013: het college van burgemeester en schepenen gaat in beroep tegen het besluit van de deputatie.

 • 25/04/2013: de Oost-Vlaamse deputatie keurt bouwvergunning B1 in beroep goed.

 • 04/01/2013: Het Gentse stadsbestuur weigert de bouwvergunning voor de B1.

 • 10/12/2012: SOFA NV dient een aanvraag voor een stedenbouwkundige vergunning in voor het gebouw B1 in de Koningin Fabiolalaan.

Uw browser voldoet niet aan de minimale vereisten om deze website te bekijken. Onderstaande browsers zijn compatibel. Mocht je geen van deze browsers hebben, klik dan op het icoontje om de gewenste browser te downloaden.