Zone B

De zone B ligt aan de Koningin Fabiolalaan tegenover de Aaigemstraat tot Verpleegsterstraat. Er wordt in hoofdzaak (sociaal) wonen voorzien, een beperkt aandeel commerciële functies en een stadsgebouw.
211125 Zone B 02
  • Functie Zone voor (sociale) woningen en stadsgebouw
  • Adres Koningin Fabiolalaan

Sociale woningen

In de zone B komen er hoofdzakelijk (sociale) woningen, aangevuld met een beperkt aandeel commerciële functies. Er komt ook een stadsgebouw met onder andere een lagere school, een kinderdagverblijf en verenigingslokalen. Een nieuw park zal de overgang vormen tussen de zone B en de zone C (Rinkkaai)

Participatietraject

In 2019 werd een participatietraject opgestart over de zone B. De presentaties vind je bij de klankbordgroep 62 van 27 juni 2019.

In 2022 startte er ook een cocreatietraject. Het doel is om via activiteiten met de huidige buurt de gewenste ‘functie(s) anders dan wonen’ in de toekomstige nieuwbouwprojecten in de zone B langs de Koningin Fabiolalaan te onderzoeken en te bepalen.

Op 19 september 2023 kwamen buurtbewoners na een bezoek aan het terrein samen voor een workshop . Daar overlegden ze hoe de publieke ruimte van de zone B en het Rijsenbergpark best kunnen worden ingericht voor de huidige en de toekomstige buurtbewoners. Dit traject wordt nog verdergezet.

Uw browser voldoet niet aan de minimale vereisten om deze website te bekijken. Onderstaande browsers zijn compatibel. Mocht je geen van deze browsers hebben, klik dan op het icoontje om de gewenste browser te downloaden.