Hoe zou jij het publiek domein aan de Koningin Fabiolalaan inrichten?

Wandeling en workshop op 19 september 2023 over de invulling van het publiek domein van de zone B en het Rijsenbergpark.

Nieuwe publieke ruimte aan de Koningin Fabiolalaan

Tussen het Diamantgebouw en de toekomstige gebouwen van Rinkkaai komt ongeveer 2 ha nieuwe publieke ruimte met:

 • een nieuw park van ongeveer 1 hectare
 • een fietspad dat het station later zal verbinden met de Blaarmeersen
 • een geluidswerende wand op de grens met het spoordomein
 • een nieuw stadsgebouw met een school
 • (sociale) woningen
Meer over zone B
230621 zone B Projectgebied Openbaar Domein

Hoe zou jij de toekomstige publieke ruimte inrichten?

Op 19 september 2023 vond een workshop met buurtbewoners plaats over de inrichting van de publieke ruimte in de zone B en het Rijsenbergpark.

De avond startte met een bezoek aan het terrein. Tijdens de workshop waren onderzoekers Sven De Visscher en Marlies Marreel (HoGent) aanwezig om inspiratie te geven aan de aanwezige deelnemers over de inrichting van de publieke ruimte. Beide hebben namelijk onderzoek gedaan naar de inrichting van een: kwaliteitsvolle woonomgeving rond sociale hoogbouw en kinderen in stapelbouwwoningen. De workshop werd geleid door de voorzitter van de klankbordgroep Prof. Herwig Reynaert.

Hier vind je het verslag van de workshop en een synthese van eerdere inspraakmomenten over de zone B en het Rijsenbergpark.

Verslag Synthese eerdere inspraakmomenten

In onderstaande links vind je de inzichten uit de studies WiSH en BLOK van de HoGent over een kwaliteitsvolle woonomgeving en thema's die belangrijk zijn voor kinderen en sociale huurders op het vlak van openbaar domein.

Een kwaliteitsvolle woonomgeving Belangrijke thema's bij stapelbouw
 • 20230919 participatie B
 • 20230919 participatie B 2

Verder verloop

Sogent gaat via een wedstrijd op zoek naar een ontwerpteam dat zal instaan voor het ontwerp en uitvoering van het openbaar domein in de zone B en het Rijsenbergpark. De opdracht voor het ontwerpteam omvat ook de bouw van de akoestische wand en het fietspad.

De aandachtspunten en bedenkingen van de buurtbewoners op de workshop, samen met resultaten van eerdere inspraaktrajecten worden meegenomen in de opmaak van de ontwerpopdracht, die wordt opgemaakt door sogent in samenwerking met de Stad Gent en Thuispunt Gent.

Het ontwerpteam wordt in verschillende fases gekozen:

 • najaar van 2023: selectie ontwerpteams
 • begin 2024: de geselecteerde ontwerpteams dienen een offerte in. Dit bestaat uit:
  • een ontwerpvoorstel met een visienota over het geheel van het project
  • een wedstrijdschetsontwerp voor een beperkt deel van het projectgebied, namelijk het plein ter hoogte van het nieuwe stadsgebouw
  • een plan van aanpak.
 • beoordeling door een jury bestaande uit externe experts, sogent en de Stad Gent. De wijkregisseur maakt een advies voor de jury, gebaseerd op de manier waarop de teams inspelen op de bezorgdheden en aandachtspunten uit de buurt.
 • Uit de geselecteerde teams zal de jury één team aanduiden.


GSP verbondenbuurtbewoners

Uw browser voldoet niet aan de minimale vereisten om deze website te bekijken. Onderstaande browsers zijn compatibel. Mocht je geen van deze browsers hebben, klik dan op het icoontje om de gewenste browser te downloaden.