Cocreatietraject zone B (2022-2025)

GSP communicatietussenbuurtbewoners

Overzicht Cocreatietraject Rijsenbergbuurt

Maandag 21 maart 2022: eerste kennismaking van de buurt met 'Schakel in lokaal cocreëren' die het cocreatietraject gedurende de volgende 4 jaar zal begeleiden. De inzichten die uit deze sessie voortkwamen kan je hier nalezen.

Mei 2022: officiële start van het cocreatietraject voor de zone B aan de Koningin Fabiolalaan (de zone tussen Aaigemstraat en Verpleegstersstraat). Via dit parcours gaan buurtbewoners onder begeleiding van een expert samen na welke buurtfuncties later op de zone B kunnen komen. Het doel is om via activiteiten met de huidige buurt de gewenste ‘functie(s) anders dan wonen’ in de toekomstige nieuwbouwprojecten te onderzoeken en te bepalen. Het traject zal 4 jaar lopen.

Woensdag 8 juni 2022: bijeenkomst waar de trajectbegeleider samen met bewoners verder aan de slag ging met de eerste inzichten. Eén van de mogelijkheden die hieruit voortkwamen, was om een informele ontmoetingsplek te creëren. Voorstel was om dit in het Duifhuispark te doen.

Dinsdag 27 juni 2022: nieuwe bijeenkomst van de buurtbewoners. De deelnemers kwamen tot de conclusie dat het beter is om geen losstaande initiatieven te nemen maar te zorgen voor een langlopend programma waarbij de ruimere wijk wordt betrokken, met oog voor diversiteit en toegankelijkheid. Voorstellen waren onder andere een wijkfeest met bijvoorbeeld een rommelmarkt, een ruilhoek, optredens, foodtrucks en spel voor jong en oud. Daarnaast werd ook nagedacht over een geschikte vaste ontmoetingsplaats, over de meest adequate manier om mensen te betrekken en naar de buurt te communiceren en over de manier waarop talent en competenties in de wijk kunnen worden ontdekt en zichtbaar gemaakt.

In de loop van 2022: diverse gesprekken van de trajectbegeleider met buurtbewoners en keyfiguren uit de buurt om zicht te krijgen op de uitdagingen, de dynamieken en het potentieel van de buurt.

November-december 2022: 3 bijeenkomsten over de toekomst van het Hoeveke. De Stad Gent wil daar namelijk omwille van de besparingen de werking stopzetten en het gebouw overdragen.

Dit is het volledige verslag van 2022.

Nieuwjaarsreceptie5

Vrijdag 27 januari 2023: nieuwjaarsdrink van de Rijsenbergbuurt in het Paulushuis in de Patijntjesstraat 27. Bedoeling is om iedereen die woont, werkt, op kot zit of op een of andere manier actief is in de buurt samen te brengen zodat mensen elkaar (weer) leren kennen.


Vanaf vrijdag 24 februari 2023 wordt elke laatste vrijdag van de maand een Buurtcafé georganiseerd in het Paulushuis met diverse activiteiten. Op de planning staan alvast: samen pizza's bakken, muziek maken, biljarten, vogelpikken enzovoort.

Locatie Zone B

Uw browser voldoet niet aan de minimale vereisten om deze website te bekijken. Onderstaande browsers zijn compatibel. Mocht je geen van deze browsers hebben, klik dan op het icoontje om de gewenste browser te downloaden.