Klankbordgroep

De klankbordgroep is samengesteld uit vertegenwoordigers van de verschillende belangengroepen uit de stationsbuurt én de projectpartners. Zij komen geregeld samen om kennis uit te wisselen, standpunten te verduidelijken en voorstellen of suggesties te doen. Sinds januari 2011 wordt het voorzitterschap opgenomen door Herwig Reynaert, doctor in de Politieke Wetenschappen. Van 2006 tot 2010 was Filip De Rynck, docent bestuurskunde aan de Hogent, voorzitter van de klankbordgroep.

Overzicht van alle klankbordgroepvergaderingen

Klankbordgroep 67 van 21 maart 2022

Van 2011 tot en met de klankbordgroep van 27 september 2018 werkten we met een systeem van vraag en antwoord, waarbij leden voorafgaand aan de klankbordgroep vragen doorgaven aan het Infopunt en deze schriftelijk beantwoord werden. Sinds 2019 is deze aanpak veranderd en wordt er gewerkt met thematische klankbordgroepen. Hierdoor ontstaat er meer tijd voor discussie en gedachtewisseling tijdens de vergadering van de klankbordgroep. De klankbordgroep is nu ook opengesteld voor alle geïnteresseerden.

De lijst met alle vragen en antwoorden van 2011 tot 2018 kan je hier nalezen: Overzicht vragen en antwoorden Klankbordgroep per thema: 2011 - september 2018

Klankbordgroep 9 van 11 september 2007

Klankbordgroepvergadering 5 van 12 december 2006

Klankbordgroepvergadering 1 van 3 juli 2006

Uw browser voldoet niet aan de minimale vereisten om deze website te bekijken. Onderstaande browsers zijn compatibel. Mocht je geen van deze browsers hebben, klik dan op het icoontje om de gewenste browser te downloaden.