Gebouw A3

Het gebouw A3 voorziet in sociaal wonen.
A3 09 02
  • Functie Sociaal wonen
  • Adres Esplanade Oscar Van de Voorde
  • Status in voorbereiding

Ligging

Het gebouw A3 ligt aan de Esplanade Oscar Van de Voorde. Dit is een nieuwe esplanade die is genoemd naar de hoofdarchitect van de wereldtentoonstelling van 1913.

A3 09 00

Sociale Huisvesting

Het realiseren van sociale huisvesting vlakbij een knooppunt van openbaar vervoer is van maatschappelijk belang. De gelijkvloerse verdieping wordt ingenomen door een commerciële functie, die zorgt voor voldoende sociale controle en beleving op de esplanade.

De grond is eigendom van NMBS die hiervoor het verkoopsdossier aan het uitwerken is. Na verkoop zal er een ontwerptraject opgestart worden.

De voorwaarde bij deze verkoop is de realisatie van sociale huisvesting volgens de geldende normen voor sociale huisvesting. Voor de realisatie van deze woningen is er een intentieovereenkomst afgesloten met huisvestingsmaatschappij Woningent.

Historiek

  • 2021: NMBS start een verkoopstraject

  • 14/08/2014: het eerste ontwerp door Bogdan & Van Broeck wordt voorgesteld op Klankbordgroep 47.

Uw browser voldoet niet aan de minimale vereisten om deze website te bekijken. Onderstaande browsers zijn compatibel. Mocht je geen van deze browsers hebben, klik dan op het icoontje om de gewenste browser te downloaden.