Fietsbrug over de Leie

Het Project Gent Sint-Pieters voorziet in een nieuwe fietsbrug. De brug vormt het sluitstuk van het zogenaamde 'pad van stad naar land' . Ze maakt de oversteek over de Leie en verbindt hiermee de nieuwbouwprojecten aan de Koningin Fabiolalaan met de Blaarmeersen.
20231030 AV FABALG aanduiding brug fabiolalaan

Met de nieuwe brug komt er een korte, comfortabele en veilige verbinding voor fietsers tussen de Blaarmeersen, de Rijsenbergbuurt en het station Gent-Sint-Pieters. Aan de kant van de Blaarmeersen is er een aantakking voorzien op belangrijke fietsroutes: het Westerringsspoor (F400), de Drongenstationsroute (onderdeel van de F6 Gent-Brugge) en de Leiepromenade. De brug kan ook gebruikt worden door wandelaars.

De brug zal impact hebben op het uitzicht van de Leieoever. Daarom wordt er veel belang gehecht aan een kwalitatieve inpassing in het landschap. Er wordt gezocht naar een logische en vanzelfsprekende oeververbinding tussen twee vastgelegde landhoofden. De impact op het groen in de Blaarmeersen wordt zoveel mogelijk beperkt.

Griendijk

Timing

Het is de bedoeling dat de brug gelijktijdig met het project Rinkkaai in gebruik wordt genomen. Sogent stelde in maart 2024 het team van Metriek Architecten & Ingenieurs in samenwerking met. Evolta & Bollinger+Grohmann aan. Zij werken nu het ontwerp uit en zullen ook instaan voor de opvolging van de uitvoering van de brug.

Uw browser voldoet niet aan de minimale vereisten om deze website te bekijken. Onderstaande browsers zijn compatibel. Mocht je geen van deze browsers hebben, klik dan op het icoontje om de gewenste browser te downloaden.