Fiets

Er worden in de toekomst 17.000 overdekte fietsplaatsen voorzien. Intussen zijn er aan beide zijden van het station zoveel mogelijk tijdelijke fietsenstallingen geplaatst. De toekomstige overdekte fietsenstallingen situeren zich voor een groot deel onder de treinsporen.

Het eerste deel van de westelijke fietsenstalling, te bereiken via de helling aan het Koningin Maria-Hendrikaplein, is al voor een deel gerealiseerd en sinds 2012 in gebruik. Ze ligt onder het busstation en is te bereiken via twee zacht hellende promenades. Ondertussen is er ook een deel in aanbouw aan de andere zijde van het station, langs de kant van het Koningin Mathildeplein. Het eerste deel van de oostelijke fietsenstalling onder de sporen 11/12, ter hoogte van de Ganzendries, werd in april 2019 in gebruik genomen.

 • Fietsenstalling K. Maria-Hendrikaplein
  De toegang tot de fietsenstalling aan het K. Maria-Hendrikaplein
 • Ingang fietsenstalling K. Mathildeplein
  De toegang tot de fietsenstalling aan het K. Mathildeplein

Naarmate de overdekte fietsenstallingen verder uitbreiden zullen de bovengrondse stallingen hiernaartoe verhuizen. Aan het einde van het project zullen alle bovengrondse fietsenstallingen, zoals deze onder de bomen op het Koningin Maria-Hendrikaplein en in de Koningin Astridlaan, verhuisd zijn naar de overdekte stalling.

Geleidelijk aan zullen alle sporen ondergraven worden. Dit loopt samen met de bouw van de nieuwe treinperrons.

Een overzicht van de definitieve en tijdelijke fietsenstallingen vind je op deze pagina.

Nieuwe fietspaden, fietstunnel en fietsersbrug

Langs de nieuwe verbindingsweg, de Valentin Vaerwyckweg, werd een tweerichtingsfietspad aangelegd dat aansluit op de fietspaden langs de binnen- en buitenring en de Loop (Flanders Expo). Door de plaatsing van het geluidsscherm tussen het fietspad en de rijweg, genieten ook de fietsers van de geluidswering.

Tussen de nieuwe rotonde en de toegang tot de scholencampus is er een tunnel voor voetgangers en fietsers. Zo kunnen ze vlot en veilig de andere kant van de weg bereiken zonder het autoverkeer te kruisen.

In de toekomst worden de Blaarmeersen en het station met elkaar verbonden door een nieuwe fietsroute en fietsersbrug over de Leie. De bouw van deze brug hangt samen met het project Rinkkaai.

 • Fietserstunnel naar Campus Schoonmeersen
  Voetganger- en fietserstunnel naar Campus Schoonmeersen
 • Fietspad langs de Valentin Vaerwyckweg
  Fietspad langs de Valentin Vaerwyckweg

Uw browser voldoet niet aan de minimale vereisten om deze website te bekijken. Onderstaande browsers zijn compatibel. Mocht je geen van deze browsers hebben, klik dan op het icoontje om de gewenste browser te downloaden.