Koningin Fabiolalaan zone C (2015)

Voor de ontwikkeling in de zone C, tussen Verpeegsterstraat en Snepkaai, zijn in september 2013 drie multidisciplinaire ontwerpteams geselecteerd, die elk een voorstel voor bebouwing mochten uitwerken. Op het dialoogcafé van 10 januari 2015 presenteerden ze hun voorstel aan de bewoners.

De bewoners bespraken de voorstellen en maakten een lijst van positieve en negatieve punten, zowel op het gebied van de stedenbouwkundige visie, duurzaamheid en het woon- en leefcomfort. Het advies van de bewoners is samen met de adviezen van de stedelijke diensten aan de beoordelingscommissie bezorgd die de rangorde opstelt en de projectontwikkelaar aanduidt die de zone mag ontwikkelen.

Het verslag van het dialoogcafé vind je hier.

161219 Sit62 pgsp Situatieplan kopie

Uw browser voldoet niet aan de minimale vereisten om deze website te bekijken. Onderstaande browsers zijn compatibel. Mocht je geen van deze browsers hebben, klik dan op het icoontje om de gewenste browser te downloaden.