Sociaal-ruimtelijke studie (2019)

Naar aanleiding van het tienjarig bestaan van het Project Gent Sint-Pieters werd in 2018 met alle betrokken stakeholders een tussentijdse reflectie over het project georganiseerd met als doel het project inhoudelijk te versterken en te actualiseren, waarbij de focus lag op de concrete invulling van de twee stationspleinen en van zone B.

Een van de trajecten volgend uit deze tussentijdse reflectie, was de aanbesteding van een sociaal-ruimtelijk onderzoek. Dit onderzoek had als doel na te gaan hoe een goede leefkwaliteit voor de huidige buurt en de toekomstige bewoners van de projectontwikkeling (zowel sociale woningen als niet-sociale woningen) kan gefaciliteerd worden.

Wat werd onderzocht?

De centrale onderzoeksvraag valt uiteen in drie deelvragen:

  1. Programma: welke functies/voorzieningen zijn er nodig en wenselijk in de stationsomgeving, rekening houdend met de toekomstige bijkomende bewoning?
  2. Op welke manier en waar kunnen deze binnen de projectontwikkeling en omgeving worden geïntegreerd? Welke ruimtelijke aandachtspunten zijn er? Op welke manier kan de projectontwikkeling zone B en S-gebouw meer buurtversterkend werken?
  3. Hoe kan het gemeenschapsgevoel ondersteund worden, hoe kan er ingespeeld worden op verwachte sociale dynamieken? Welke hefbomen zijn er en hoe kunnen sociale breuklijnen worden voorkomen?

Resultaten

In deze nota worden de belangrijkste bevindingen en aanbevelingen weergegeven, gelinkt aan de drie onderzoeksvragen.

Het volledige eindrapport kan je hier inkijken: duurzame stadsontwikkeling in Gent Sint-Pieters: sociaal-ruimtelijke mefamorfose van een stationsbuurt (03 06 2019).

De resultaten werden ook visueel weergegeven in een tentoonstelling die onder meer getoond werd op de infoavond van 23 oktober 2019 (zie hieronder) en vandaag kan bekeken worden in het Infopunt.

Daarnaast kan je volledige tentoonstelling ook hier bekijken.

  • Sociaal-ruimtelijke studie - tentoonstelling
  • Sociaal-ruimtelijke studie - tentoonstelling

Infoavond 23 oktober 2019

Woensdagavond 23 oktober 2019 stelden onderzoekers Griet Roets (UGent) en Els Vervloesem (AWB) hun vaststellingen voor tijdens een infoavond. Hier werden drie grote thema's besproken: (1) Hoe ervaren en gebruiken we de stationsbuurt? (2) Hoe ontmoeten we elkaar in de stationsbuurt? (3) Communicatie en samenwerking.

De presentaties die toen getoond zijn, kan je hier bekijken:

Het verslag van de infoavond kan je hier nalezen.

Kaart
Één van de kaarten die de onderzoekers hebben uitgetekend

De opdracht werd uitgevoerd door UGent, vakgroep Sociaal Werk en Sociale Pedagogiek in samenwerking met Architecture Workroom Brussels. 280 studenten verzamelden kwalitatieve data in de stationsomgeving via interviews en observaties. Dit materiaal werd geanalyseerd en verder besproken in de stadsacademie. Op basis daarvan werd het eindrapport opgeleverd dat de onderzoeksbevindingen en aanbevelingen voor Project Gent-Sint Pieters en de ruimere stationsomgeving omvat.

Uw browser voldoet niet aan de minimale vereisten om deze website te bekijken. Onderstaande browsers zijn compatibel. Mocht je geen van deze browsers hebben, klik dan op het icoontje om de gewenste browser te downloaden.