Aftapkraan water van de bemaling

Geplaatst op 19 sep. 2022
Deze maand heeft de aannemer een kraantje geïnstalleerd in de bocht van de Sint-Denijslaan waar buurtbewoners vanaf nu water kunnen afhalen dat afkomstig is van de bemaling voor de stationswerken.

Het bemalingswater moest eerst een reeks onderzoeken doorlopen in een labo en is dan voorgelegd aan de Vlaamse Milieumaatschappij. Die heeft nu een positief advies met voorwaarden gegeven.

Voorwaarden en afspraken

  • Het water mag alleen gebruikt worden voor huishoudelijk gebruik (tot 500 m³/jaar), vb voor bewateren planten en bomen in de tuin. Dit is dus geen drinkwater, ook niet voor dieren. Het hergebruik van dit water is steeds op eigen risico.
  • Het bemalingswater bevat ijzer en wanneer het in contact komt met lucht, kan dit zorgen voor een bruine verkleuring. Dit is niet schadelijk, maar kan wel een ongewenst effect hebben op o.a. bepaalde teelten of te reinigen oppervlaktes.
  • Om de hinder voor de buren te beperken, kan men alleen water afhalen tussen onderstaande uren.

Afhaaltijden zonder motorvoertuigen

  • Maandag tot zaterdag: 08u00 - 19u00
  • Zondag: 09u00 - 16u00

Afhaaltijden met motorvoertuigen

  • Maandag tot dinsdag: 09u00 - 15u00
  • Woensdag: 09u00 - 11u00 en 13u00 - 15u00
  • Donderdag tot zaterdag: 09u00 - 15u00
  • Zon- en feestdagen: niet toegelaten
Aftapkraan bemaling - locatie

Waar?

De installatie bevindt zich in de bocht van de Sint-Denijslaan.

Bekijk hier de locatie op Google Maps.

Bemaling

De installatie is voorzien van peilgestuurde sensoren waardoor de bemaling tot een absoluut minimum kan worden beperkt.

Voor de werken aan het station is tot nu toe 49.000 m³ (21 m³/u) opgepompt. Dit is de helft minder dan wat in de vergunning was aangevraagd. Zodra de werken van de eerste fase het toelaten, zal de bemaling stopgezet worden.

Ook in de volgende fasen zal de aannemer de bemaling zo beperkt mogelijk houden.

Lees de bewonersbrief hier.

Update:

op 5 mei 2023 werd de bemaling beëindigd en kan er dus ook geen water meer worden afgetapt. https://www.projectgentsintpie...

Uw browser voldoet niet aan de minimale vereisten om deze website te bekijken. Onderstaande browsers zijn compatibel. Mocht je geen van deze browsers hebben, klik dan op het icoontje om de gewenste browser te downloaden.