Nieuw openbaar onderzoek voor Rinkkaai

Geplaatst op 23 aug. 2023
Zone C 2
De Stad Gent organiseert een nieuw openbaar onderzoek in het kader van de omgevingsvergunningsaanvraag voor het project Rinkkaai. Er zijn namelijk een aantal beperkte wijzigingen aangebracht in het dossier naar aanleiding van verkregen adviezen. Het openbaar onderzoek loopt van 23 augustus 2023 tot 21 september 2023.

Openbaar onderzoek

In april 2023 diende Rinkkaai een omgevingsvergunningsaanvraag in voor een bouwproject langsheen de Koningin Fabiolalaan, in de zone aan de kant van de sporen tussen de Suzanne Lilarstraat en de Snepkaai (zone C). Verspreid over zes gebouwen plant projectontwikkelaar Rinkkaai een 300-tal nieuwe woningen en buurtondersteunende functies.

De Stad Gent organiseerde hiervoor in mei 2023 een openbaar onderzoek. Omdat er ondertussen een aantal beperkte wijzigingen zijn aangebracht naar aanleiding van verkregen adviezen loopt nu een nieuw openbaar onderzoek.

Het openbaar onderzoek gaat dus over deze wijzigingen en niet over het oorspronkelijke voorwerp van de aanvraag (inplanting, bouwvolumes, bouwhoogtes, aantal woongebouwen en wooneenheden). Eerder ingediende bezwaren hoeven dus niet opnieuw ingediend te worden. Deze worden verder behandeld bij de beoordeling van het volledige dossier.

230227 1424 binnentuin kl

Wijzigingen

Het betreft onderstaande wijzigingen die de ontwikkelaar heeft samengevat als volgt:

  • Wijziging 1: Parameters bemaling

De provinciale omgevingscommissie merkte op dat de gegevens van de debieten opgenomen in de bemalingsstudie en deze ingevoerd in het omgevingsloket verschilden. De gegevens van de initiële bemalingsstudie zijn correct en de getallen in het omgevingsloket werden hieraan aangepast. Er werd daarom een extra verklarende nota bij de bemalingsstudie toegevoegd ter verduidelijking.

  • Wijziging 2: Parameters afvalwater

Farys suggereerde in haar positieve advies om de inhoud van de septische putten te vergroten. Dit advies wordt gevolgd en het rioleringsplan werd hieraan aangepast. Ook andere suggesties (extra toezichtsputten etc.) werden verwerkt op het rioleringsplan.

  • Wijziging 3: Advies brandweer

In navolging van het positieve advies van de brandweer, werden nog drie aanbevelingen verwerkt:

  • De opstelplaatsen werden duidelijker voorzien op het inplantingsplan;
  • De units van de warmtepompen werden verplaatst;
  • Op de bovenste verdiepingen van de gebouwen Kaai en Rink werden rookluiken boven de traphallen toegevoegd.
  • Wijziging 4: Aanpassingen terrassen

Bij Brughuis en Rink werd een terras beperkt aangepast om te voldoen aan het Algemeen Bouwreglement van de Stad Gent.

  • Wijziging 5: Extra verduidelijkingen

Een extra nota werd toegevoegd waarin bovenstaande wijzigingen worden samengevat. Hierin worden ook de verduidelijkingen die door de provinciale omgevingscommissie werden gevraagd, beschreven.

Raadplegen dossier

Uw browser voldoet niet aan de minimale vereisten om deze website te bekijken. Onderstaande browsers zijn compatibel. Mocht je geen van deze browsers hebben, klik dan op het icoontje om de gewenste browser te downloaden.