Nieuwsbrief nr 2 - november 2007

Geplaatst op 01 nov. 2007

Om de ondergrondse parkeergarage te bouwen ter hoogte van de K. Fabiolalaan zijn de nodige voorbereidende werken nodig. De afbraak van het voormalig postgebouw Gent X bijvoorbeeld, en de herlocalisatie van enkele diensten van de NMBS-groep. Dat wordt uitgelegd in deze nieuwsbief. Ook hoe de zogenaamde 'slibwanden' (zijmuren) technisch gegraven en gegoten worden, wordt uitgelegd. Meer details zijn er ook over de heraanleg van de P. Clementinalaan, waar in een ver verleden al een trammetje reed. Nu komen de tramsporen terug. In Nieuswbrief nr 2 is tevens een overzichtelijk kaartje opgenomen met de rijrichtingen voor auto's in de stationsomgeving, de parkeer- en zoenzones, de fietsstallingen, de tram- en bushaltes en de voorbehouden plaatsen voor minder mobielen.

Deze nieuwsbrief werd verspreid als katern in het stadsmagazine van Gent (135.000 brievenbussen). De opstappende pendelaars in Gent Sint-Pieters, Gent Dampoort en enkele andere stations rond Gent konden hem in hun station meenemen. Andere doelgroepen (personeel van de projectpartners, scholen, klankbordgroep) kregen de nieuwsbrief elektronisch toegestuurd.

Nieuwsbrief nr. 2 - november 2007 (PDF - 293KB). Veel leesplezier !

Heeft u vragen of problemen bij het raadplegen van de documenten? Bel 09 241 24 11 of mail info@projectgentsintpieters.be

Uw browser voldoet niet aan de minimale vereisten om deze website te bekijken. Onderstaande browsers zijn compatibel. Mocht je geen van deze browsers hebben, klik dan op het icoontje om de gewenste browser te downloaden.