Resultaten enquête Masterplan Publieke Ruimte

Geplaatst op 06 aug. 2020
Resultaten enquete masterplan publieke ruimte

Momenteel wordt er een studie uitgevoerd in het kader van de actualisatie van het Masterplan Publieke Ruimte. Deze wordt uitgevoerd door Basil Descheemaeker, Endeavour cvba, Plus Office Architects bvba en Traject nv. De studie moet de principes en krachtlijnen voor de verdere ontwikkeling van de stationsomgeving aangeven. Dit vanuit een kritische evaluatie maar tevens voortbouwend op het werk dat de voorbije jaren reeds geleverd werd. Nieuwe inzichten en aandachtspunten krijgen daarin een gepaste plaats.

Van 19 juni tot 28 juni 2020 liep een traject waarbij geïnteresseerden via een enquête, tijdens een online gesprek (op 24/06) en op een participatieplatform hun mening konden geven over de verschillende mobiliteitsscenario's die het ontwerpteam heeft uitgewerkt.

De resultaten van de enquête kan je hier nalezen. Deze enquête bestond uit 9 vragen en werd ingevuld door 533 mensen, waaronder pendelaars, buurtbewoners en studenten. De resultaten worden vraag per vraag toegelicht, met aandacht voor de suggesties en aandachtspunten die de respondenten meegaven. Opmerkingen die na de looptijd van de enquête werden doorgegeven, zijn toegevoegd aan de resultaten.

Alle informatie over de actualisatie van het Masterplan Publieke Ruimte kan je hier terugvinden.

Uw browser voldoet niet aan de minimale vereisten om deze website te bekijken. Onderstaande browsers zijn compatibel. Mocht je geen van deze browsers hebben, klik dan op het icoontje om de gewenste browser te downloaden.