Je bent hier: HomeInfo en inspraakInspraak › Masterplan Publieke Ruimte

Masterplan Publieke Ruimte

De actualisatie van het Masterplan Publieke Ruimte moet de principes en krachtlijnen voor de verdere ontwikkeling van de stationsomgeving aangeven. Dit vanuit een kritische evaluatie maar tevens voortbouwend op het werk dat de voorbije jaren reeds geleverd werd, onder andere door landschapsarchitect Alain Marguerit. Nieuwe inzichten en aandachtspunten krijgen daarin een gepaste  plaats.

De opdracht bestaat uit vijf onderdelen:
1. een mobiliteitsonderzoek waarin de mobiliteitsdata geactualiseerd worden
2. de opmaak van  scenario’s voor de gewenste toekomstige verkeersorganisatie van de stationsomgeving
3. visievorming en ontwerpend onderzoek die resulteren in een geactualiseerd masterplan
4. de opmaak van een ontwerphandboek 
5. het uitwerken van case studies die het masterplan en ontwerphandboek toepassen voor bepaalde deelzones (o.a het  Koningin Mathildeplein).

De studie wordt uitgevoerd door Basil Descheemaeker, Endeavour cvba, Plus Office Architects bvba en Traject nv.

Participatie

Fase 1

In de eerste fase van het onderzoekstraject werd de toekomstige mobiliteit in de omgeving van het station Gent-Sint-Pieters bestudeerd.

Na een infomarkt op 5 maart waarop de reeds bestaande informatie en eerdere studies werden getoond, debatteerde de open klankbordgroep  op 11 maart 2020 over de toekomstige mobiliteit rond het station. De presentaties die getoond werden op de infomarkt kun je hier bekijken. De inleiding en het verslag van de klankbordgroep  vind je hier

Van 19 juni tot 28 juni 2020 liep een traject waarbij geïnteresseerden via een enquête, online gesprek (op 24/06) en participatieplatform hun mening konden geven over de verschillende mobiliteitsscenario's die het ontwerpteam heeft uitgewerkt. Tijdens deze bevraging kon men op het participatieplatform verschillende verhalen lezen die de mobiliteitsscenario's illustreren. De voorbereidende informatiebundel voor de deelnemers van het online gesprek kan je hier inkijken.

De verslagen en resultaten van dit traject kan je hier nalezen:
  • De resultaten van de enquête. Deze enquête bestond uit 9 vragen en werd ingevuld door 533 mensen, waaronder pendelaars, buurtbewoners en studenten. De resultaten worden vraag per vraag toegelicht, met aandacht voor de suggesties en aandachtspunten die de respondenten meegaven. Opmerkingen die na de looptijd van de enquête werden doorgegeven, zijn toegevoegd aan de resultaten.
  • Het verslag van het online gesprek op 24/06.

Fase 2

In de eerste helft van oktober 2020 bezochten we horeca- en handelszaken, enkele middelbare scholen en Hogent en toegankelijkheidsexperts in de omgeving van het station Gent-Sint-Pieters om hun aandachtspunten in verband met de mobiliteitsscenario’s te kennen. De samenvatting van deze aandachtspunten kan je hier nalezen.

In de periode oktober tot december 2020 organiseren we twee klankbordgroepen, die elk voorafgegaan worden door een informatieve webinar.

Klankbordgroep 1: een klimaatrobuuste buurt en een buurt voor iedereen

Op 30 oktober 2020 organiseerden we een voorbereidende webinar waarbij het projectteam toelichting gaf bij de resultaten van het mobiliteitsonderzoek en het conceptplan voor het publiek domein. De webinar kan je hier herbekijken. De presentatie die getoond werd tijdens deze webinar kan je hier bekijken [PDF - 8,99 MB]. Tijdens de online klankbordgroep die hier op volgde, op 10 november 2020, werden de thema’s ‘klimaatrobuuste buurt’ en ‘buurt voor iedereen’ besproken. Het verslag van deze klankbordgroep kan je hier nalezen [PDF - 467 KB]. 

Klankbordgroep 2: Koningin Mathildeplein en Koningin Astridlaan

Op 1 december 2020 organiseerden we een voorbereidende webinar ter voorbereiding van de klankbordgroep over de toekomstige inrichting van het Koningin Mathildeplein en de Koningin Astridlaan. De webinar kan je hier herbekijken. De presentatie die getoond werd tijdens deze webinar kan je hier bekijken [PDF - 8,34 MB]. De klankbordgroep ging online door op 14 december 2020. De presentatie met bijkomende toelichting over het Koningin Mathildeplein die hier getoond werd kan je hier bekijken [PDF - 3,37 MB]. Het verslag van de klankbordgroep kan je hier nalezen [PDF - 539 KB].

Ook jongeren zijn een belangrijke doelgroep in de stationsbuurt. Om ook hun mening te horen, werd er in de periode november-december 2020 een online enquête uitgestuurd, werden er gesprekken gevoerd in een klas, werden skaters aangesproken en werd een onlinegesprek gevoerd. De resultaten van deze bevraging kan je hier nalezen.