Infomarkt (2020)

Op 5 maart 2020 werd een informatiemarkt georganiseerd in het Infopunt. De volgende onderwerpen kwamen hier aan bod:

  • de actualisatie van het Masterplan publieke ruimte voor de stationsomgeving. Met dit Masterplan willen we een aantal vragen beantwoorden zoals: hoe zorgen we voor een veilige verkeerssituatie voor alle gebruikers van de stationsomgeving? Hoe integreren we ontmoetingsplaatsen en groenzones in deze druk gebruikte buurt? Hoe richten we de publieke ruimte op een duurzame manier in?
  • Informatie in het kader van de mobiliteitsstudie die deel uitmaakt van het Masterplan. Welke gegevens over mobiliteit zijn er tot nu toe in kaart gebracht en wat waren de resultaten.
  • De opvolging van de sociaal ruimtelijke studie: wat doen we met de resultaten en hoe word jij hierbij betrokken?
  • Een stand van zaken van andere deelprojecten zoals het S-gebouw, het Koningin Mathildeplein en de zone B aan de Koningin Fabiolaan.
GSP buurtoverleg web

Uw browser voldoet niet aan de minimale vereisten om deze website te bekijken. Onderstaande browsers zijn compatibel. Mocht je geen van deze browsers hebben, klik dan op het icoontje om de gewenste browser te downloaden.