Start werkzaamheden Charles De Kerchovelaan - Ijzerlaan

Geplaatst op 22 apr. 2011

Geachte mevrouw, geachte heer

Met deze bewonersbrief willen wij u informeren over nieuwe werkzaamheden in uw buurt.

Charles De Kerchovelaan - Ijzerlaan (R40)

Op dinsdag 26 april 2011 start de aannemer werkzaamheden langs de noordzijde van de R40 (kant Kortrijksepoortstraat). Tussen de fontein ter hoogte van de Leopold II-laan en de Leie wordt langs de noordzijde van de R40 een nieuw rioleringsstelsel aangelegd. Hierna wordt er een breed fietspad en een comfortabel trottoir aangelegd om ten slotte te eindigen met een vernieuwd wegdek. Volgens de aannemer zal deze fase van de werkzaamheden, behoudens onvoorziene omstandigheden, voltooid zijn tegen vrijdag 8 juli 2011. Na het bouwverlof, vanaf 3 augustus 2011, wordt de zuidzijde van de R40 (kant Kortrijksesteenweg) aangepakt. In een volgende bewonersbrief krijgt u hier meer informatie over.

Verkeersafwikkeling

De R40 zal van 2x2 rijvakken herleid worden tot 2x1 rijvak. De wisseling van kant gebeurt respectievelijk aan de fontein t.h.v. de Leopold II-laan en ter hoogte van de Bijlokekaai/Henleykaai. Om een vlotte doorstroming op de R40 te garanderen zullen volgende linksafbewegingen niet mogelijk zijn:

  • op de R40 komende van de Bijloke richting Kortrijksepoortstraat
  • op de R40 komende van de Heuvelpoort richting Leopold II-laan en Kortrijksesteenweg.

Volgende bewegingen blijven wel mogelijk:

  • rechtsaf komende van de Heuvelpoort naar de Kortrijksepoortstraat;
  • rechtsaf komende van de Bijlokekaai naar de Holdaal, Kortrijksesteenweg en Leopold II-laan;
  • Leopold II-laan wordt enkel rechts in en rechts uit;
  • Bijlokekaai is enkel rechts uit.
  • Het eenrichtingsverkeer in de Kortrijksesteenweg richting station blijft behouden. De Kortrijksesteenweg is enkel toegankelijk via een rechtsafbeweging komende van de Bijlokekaai. Linksafverkeer komende van de Heuvelpoort richting Kortrijksesteenweg dient een keerbeweging te maken t.h.v. het kruispunt Bijloke.

Fietsverkeer op R40

Op de R40 worden in de beide richtingen langs de zuidzijde fietspaden voorzien, gescheiden van het autoverkeer.

Lokaal verkeer van en naar zijstraten R40

Ontsluiting Holdaal: De rijrichting in Holdaal is sinds de werken op de Kortrijksesteenweg omgedraaid, zijnde richting Meersstraat. Deze rijrichting blijft behouden tijdens de werken op de R40.

Bereikbaarheid Laurent Delvauxlaan: De L. Delvauxlaan is niet meer toegankelijk via de Charles De Kerchovelaan. Dit betekent dat deze straat doodlopend wordt en tweerichting wordt voor plaatselijk verkeer. De Laurent Delvauxlaan is bereikbaar vanaf de R40 via Eekhout.

Bereikbaarheid Persellestraat: De Persellestraat is niet meer toegankelijk via de Ijzerlaan. Aangezien de Persellestraat enkel toegankelijk is via de R40 wordt voor plaatselijk verkeer een toegang via de werf voorzien.

Ontsluiting Eedverbondkaai: verkeer komende uit de Eedverbondkaai wordt verplicht rechtsaf te draaien. Een links afslaande beweging is ook hier uit het oogpunt van doorstroming en verkeersveiligheid niet wenselijk.

Bereikbaarheid Bijlokekaai: de Bijlokekaai is beperkt tot een verplichte rechtsaf beweging. Een links afslaande beweging is uit het oogpunt van doorstroming en verkeersveiligheid niet wenselijk.

Bewoners, handelaars en bestemmingsverkeer, komende uit de richting Heuvelpoort, wordt aangeraden de omleiding via Eekhout, Van Duyseplein en Van Hulthemstraat te gebruiken. Bewoners, handelaars en plaatselijk verkeer, komende uit de richting Ekkergem, wordt aangeraden de omleiding Bijlokehof, Kluyskensstraat, Hospitaalstraat, Coupure Links en Verloren Kost te nemen. Verkeer richting binnenstad wordt aangeraden de omleiding Overpoortstraat, Sint-Pietersplein, Sint-Pietersnieuwstraat en Jozef Plateaustraat te nemen.

Voor meer informatie: Fabian Van De Velde 09/241.24.11 fabian.vandevelde@gent.be

Voor de burgemeester (bij delegatiebesluit van 3 januari 2007)

Martine De Regge, Schepen van Openbare Werken en Mobiliteit

Dirk Busschaert, Directeur De Lijn Oost-Vlaanderen

De brief kan u hier lezen.

Uw browser voldoet niet aan de minimale vereisten om deze website te bekijken. Onderstaande browsers zijn compatibel. Mocht je geen van deze browsers hebben, klik dan op het icoontje om de gewenste browser te downloaden.