Update: masterplan Publieke Ruimte

Geplaatst op 20 mei 2021
DJI 0145

In 2020 gaven de projectpartners de opdracht aan een ontwerpteam om het masterplan Publieke Ruimte voor de stationsomgeving te actualiseren. Dit masterplan was bij de start van het project opgemaakt door de Franse landschapsarchitect Alain Marguerit.

Een masterplan geeft de langetermijnprincipes en -krachtlijnen aan op het vlak van mobiliteit en publieke ruimte. Het doel is om nieuwe inzichten rond mobiliteit, toegankelijkheid, inclusiviteit en duurzaamheid in dit plan te integreren. Op termijn zal dit leiden tot een concreet uitvoeringsplan voor straten, pleinen en parkjes.

Gedurende de hele studie liep er een intensief participatietraject met buurtbewoners, pendelaars, werknemers en studenten uit de stationsbuurt. Er waren verschillende (online) klank­bordgroepen, informatieve webinars, een online enquête en interviews met handelaars, schooldirecties, mensen met een handicap en jongeren.

De insteek van zoveel groepen geeft een goed beeld van de noden en aandachtspunten. Er wordt extra tijd voorzien om al deze informatie te verwerken tot een gedragen voorstel. Streefdoel is nu om het masterplan na de zomer te finaliseren.

Meer informatie over het masterplan en het participatietraject kan je hier terugvinden.

Uw browser voldoet niet aan de minimale vereisten om deze website te bekijken. Onderstaande browsers zijn compatibel. Mocht je geen van deze browsers hebben, klik dan op het icoontje om de gewenste browser te downloaden.