Nieuwsbrief 39 - Aftapkraan bemalingswater in de Sint-Denijslaan

In september installeerde de aannemer een kraantje in de bocht van de Sint-Denijslaan, ter hoogte van de werfketen van Infrabel. Buurtbewoners kunnen hier vanaf nu water afhalen dat afkomstig is van de bemaling voor de stationswerken.

Het bemalingswater is eerst onderworpen aan een aantal onderzoeken, waarvan de resultaten dan zijn voorgelegd aan de Vlaamse Milieumaatschappij. Die heeft een positief advies met voorwaarden gegeven. Zo mag het water enkel gebruikt worden voor huishoudelijk gebruik, zoals het bewateren van planten en bomen. Het is dus geen drinkbaar water, ook niet voor dieren.

Om de hinder voor de buren te beperken, kan het water alleen afgehaald worden tijdens de daartoe voorziene uren. Je vindt deze terug op de poster bij het aftappunt of op deze pagina.

Uw browser voldoet niet aan de minimale vereisten om deze website te bekijken. Onderstaande browsers zijn compatibel. Mocht je geen van deze browsers hebben, klik dan op het icoontje om de gewenste browser te downloaden.