Workshop aanleg openbaar domein

Het project Gent Sint-Pieters omvat niet alleen het stationsgebouw, we werken ook verder aan de ruimere stationsomgeving. Daar betrekken we graag de buurt bij. In september namen een 25-tal buurtbewoners deel aan een workshop om samen na te denken over de toekomstige inrichting van het publiek domein voor de zone B en het nieuwe Rijsenbergpark.
20230919 participatie B 2

Die zone B ligt aan de Koningin Fabiolalaan, tegenover de Aaigemstraat en loopt tot de Verpleegsterstraat. Daar komt in de toekomst een gloednieuw stadsgebouw met onder andere een buurtgerichte lagere school, een kinderdagverblijf, een sporthal en ook ruimtes die kunnen gebruikt worden door de buurt en jeugdverenigingen. Er worden ook sociale woningen voorzien, waar grote nood aan is in onze stad. Al deze voorzieningen moeten ervoor zorgen dat dit een buurt blijft waar zowel de nieuwe als de huidige bewoners van de Rijsenbergbuurt zich thuis voelen.

De workshop

Na een wandeling op het terrein zetten de deelnemers zich rond de tafel om van gedachten te wisselen. De workshop werd georganiseerd door de Stad Gent, sogent en het Infopunt. Die hadden experts van HoGent uitgenodigd die inspiratie meebrachten vanuit hun studies over de woonomgeving rond sociale hoogbouw en kinderen in stapelwoningen.

Doel was om aandachtspunten vanuit de buurt mee te nemen bij de selectie van het ontwerpteam dat begin 2024 zal worden aangesteld. Dit ontwerpteam zal instaan voor het vormgeven en aanleggen van het openbaar domein in die zone en het park.

We willen iedereen graag van harte bedanken voor hun inzet die avond. Sogent gaat nu verder aan de slag met de inbreng van de workshop. Ook in een volgende fase van dit proces wordt de buurt opnieuw nauw betrokken.

Mathias De Clercq,

burgemeester en voorzitter stuurgroep Project Gent Sint-Pieters

Meer info over deze workshop

Uw browser voldoet niet aan de minimale vereisten om deze website te bekijken. Onderstaande browsers zijn compatibel. Mocht je geen van deze browsers hebben, klik dan op het icoontje om de gewenste browser te downloaden.