Gebouw A5

Het gebouw A5 is bestemd voor wonen.
Terrassen a
 • Functie Wonen
 • Ontwerper OFFICE Kersten Geers David Van Severen + Bontinck architecten
 • Projectontwikkelaar Triple Living en Groep Caenen Capital Fund
 • Status in voorbereiding

Ligging

Het bouwproject A5 situeert zich aan de Esplanade Oscar van de Voorde, naast de sporen en de Timichegtunnel.

A5 11 00
Torens a

Keuze voor hoogbouw

Het verder aansnijden van open ruimte en bebouwen van bosrijke kavels is geen optie meer om op een duurzame manier antwoord te bieden aan de woningnood van deze en volgende generaties. Hoogbouw laat toe om compact en met grote dichtheid kwalitatief wonen te organiseren. Dit is energetisch interessant en ruimtelijk verantwoord. Door het woonaanbod te vergroten wordt bovendien voorkomen dat de prijzen van vastgoed onbetaalbaar worden. Op die manier kunnen gezinnen in de stad blijven wonen.

Mobiliteit

Als een gebouw vlak naast een openbaar vervoersknooppunt gelegen is, kan de mobiliteit op een duurzame manier georganiseerd worden. Dit is een algemene tendens - in het bijzonder in stationsbuurten - waar ook Gent zich bij aansluit. Door de ligging aan het station Gent-Sint-Pieters is het aanbod van publiek transport groot. Het gebouw ligt zeer dicht bij haltes van gedeeld autogebruik, ligt aan fietsassen en heeft een vlotte verbinding met belangrijke uitvalswegen.

Historiek

 • 18/05/2023-16/06/2023: aanvraag tot verkavelingsvergunning voor de zone A met bijhorende omgevingsvergunning voor de wegenis en het Koningin Paolaplein.

 • 22 april 2022: de Raad voor Vergunningsbetwistingen vernietigt de omgevingsvergunning van de Stationstuinen. In dit arrest is de verkaveling voor de zone A2 t/mA5 aan de Koningin Fabiolalaan door de rechter als onwettig beschouwd omwille van het ontbreken van een project-MER of ontheffingsbesluit terwijl uit de verkavelingsvoorschriften blijkt dat het om een bijlage II-project gaat (> 5000m² handel). De verkaveling op zich is door dit arrest niet vernietigd.

 • 26 november 2020: de Deputatie van de Provincie Oost-Vlaanderen verleent een omgevingsvergunning.

 • 10 juli 2020: er wordt een bezwaarschrift tegen de omgevingsvergunning ingediend.

 • 11 juni 2020: de Stad Gent verleent de omgevingsvergunning voor de Stationstuinen met bouw en exploitatie van een foodcourt, hotel en appartementen.

 • 13 maart 2020: start openbaar onderzoek voor het bouwproject de Stationstuinen. Dit onderzoek wordt op 24 maart tijdelijk opgeschort wegens de Coronamaatregelen. Het gaat opnieuw van start op 27 april 2020 tot en met 16 mei 2020.

 • 18 februari 2020: Groep Caenen Capital Fund en Triple Living dienen bij de Stad Gent de aanvraag voor het bouwproject de Stationstuinen in.

 • 3 oktober 2017: er is een definitieve en uitvoerbare verkavelingsvergunning.

 • 23 februari 2016: de Raad voor Vergunningsbetwistingen vernietigt de bouwvergunning voor de Queen Towers.

 • 11 augustus 2015: er wordt bij de Deputatie een beroep tegen de verkavelingsvergunning ingediend.

 • 22 oktober 2015: de Deputatie verleent de verkavelingsvergunning.

 • 9 juli 2015: de verkavelingsvergunning wordt verleend.

 • 16 april 2015: NV Eurostation dient bij de Stad Gent een aanvraag voor verkavelingsvergunning in.

 • 29 april 2014: de Raad voor Vergunningsbetwisting schorst na een beroep de stedenbouwkundige vergunning voor de Queen Towers aan de Koningin Fabiolalaan, zonder die te vernietigen.

 • 1 augustus 2013: de Provincie keurt de bouwvergunning goed na een beroep door buurtbewoners.

 • 15 maart 2013: het Gentse stadsbestuur kent de vergunning toe voor de Queen Towers in de Koningin Fabiolalaan, een ontwerp van Eurostation (Joana Ferraz).

 • 14 december 2012 tot 23 januari 2013: openbaar onderzoek.

Uw browser voldoet niet aan de minimale vereisten om deze website te bekijken. Onderstaande browsers zijn compatibel. Mocht je geen van deze browsers hebben, klik dan op het icoontje om de gewenste browser te downloaden.