Project Gent Sint-Pieters op het juiste spoor (2018)?

In 2018 waren de werken aan het Project Gent Sint-Pieters iets meer dan 10 jaar bezig en was er al heel wat gerealiseerd. Het was dan ook een uitgelezen kans om lessen uit het verleden te trekken en het project te actualiseren.

Er staan immers nog enkele belangrijke nieuwe deelprojecten op stapel:

  • De (her)aanleg van de twee stationspleinen: het Koningin Maria-Hendrikaplein en het Koningin Mathildeplein
  • De bouwprojecten in de zone B langsheen de Koningin Fabiolalaan

Digitale enquête en interactieve wandelingen

Het is belangrijk om te luisteren naar de mening van de gebruikers van de stationsomgeving, zowel Gentenaars als niet- Gentenaars, pendelaars, bewoners, studenten en handelaars. Er werd een digitale enquête gelanceerd die liep van 23 januari 2018 tot 13 febuari 2018. De resultaten vind je hier.

Daarnaast werden er op 24 februari 2018 ook twee interactieve wandelingen georganiseerd met volgende experts: Stijn Oosterlinck (stadssociologie), Davy Janssens (verkeerskunde), Els Vervloesem (architect), Jan Hamerlinck (architect) en Peter Vanden Abeele, de Gentse stadsbouwmeester.

De presentaties die in de inleiding werden getoond kun je hier bekijken:

Zowel bij de enquête als bij de wandelingen zijn we vertrokken van de doelstellingen van het Project Gent Sint-Pieters. Die vind je in deze brochure. Je vindt hierin ook een handige tijdslijn die alle realisaties van de afgelopen jaren weergeeft.

  • DSC 5413
  • DSC 5689

Wat gebeurt met de resultaten?

De projectpartners hebben de resultaten uit de enquête en wandeling besproken. Deze konden opgedeeld worden in drie groepen: concrete informatievragen, aandachtspunten binnen de lopende projectontwikkeling en vragen naar aanvullend onderzoek/aanvullende trajecten. De opvolging hiervan kan je vinden in dit document.

Één van de zaken die voortvloeide uit dit traject was het opzetten van de sociaal-ruimtelijke studie om de invulling van de zone B verder uit te diepen.

Uw browser voldoet niet aan de minimale vereisten om deze website te bekijken. Onderstaande browsers zijn compatibel. Mocht je geen van deze browsers hebben, klik dan op het icoontje om de gewenste browser te downloaden.