Je bent hier: HomeInfo en inspraakInspraak › Masterplan Publieke Ruimte

Masterplan Publieke Ruimte

Masterplan Publieke Ruimte

De actualisatie van het Masterplan Publieke Ruimte moet de principes en krachtlijnen voor de verdere ontwikkeling van de stationsomgeving aangeven. Dit vanuit een kritische evaluatie maar tevens voortbouwend op het werk dat de voorbije jaren reeds geleverd werd, onder andere door landschapsarchitect Alain Marguerit. Nieuwe inzichten en aandachtspunten krijgen daarin een gepaste  plaats.

De opdracht bestaat uit vijf onderdelen:
1. een mobiliteitsonderzoek waarin de mobiliteitsdata geactualiseerd worden
2. de opmaak van  scenario’s voor de gewenste toekomstige verkeersorganisatie van de stationsomgeving
3. visievorming en ontwerpend onderzoek die resulteren in een geactualiseerd masterplan
4. de opmaak van een ontwerphandboek 
5. het uitwerken van case studies die het masterplan en ontwerphandboek toepassen voor bepaalde deelzones (o.a het  Koningin Mathildeplein).

De studie wordt uitgevoerd door Basil Descheemaeker, Endeavour cvba, Plus Office Architects bvba, Traject nv

Participatie

De studie omvat een participatief luik. Na een infomarkt op 5 maart waarop de reeds bestaande informatie en eerdere studies werden getoond, debatteerde de open klankbordgroep  op 11 maart 2020 over de toekomstige mobiliteit rond het station. De presentaties die getoond werden op de infomarkt kun je hier bekijken. De inleiding en het verslag van de klankbordgroep  vind je hier

Van 19 juni tot 28 juni 2020 liep een traject waarbij geïnteresseerden via een enquête, online gesprek (op 24/06) en participatieplatform hun mening konden geven over de verschillende mobiliteitsscenario's die het ontwerpteam heeft uitgewerkt. De resultaten van dit traject worden hier binnenkort gepubliceerd.

Tijdens deze bevraging kon men op het participatieplatform verschillende verhalen lezen die de mobiliteitsscenario's illustreren. Je kan deze hier nalezen.