Nieuw stadsdeel

De stationsomgeving wordt geprofileerd als een moderne ontwikkelingspool voor wonen en werken. Aan het station Gent-Sint-Pieters komt een volledig nieuw stadsdeel.
200228 Overzicht Projectontwikkeling PGSP
  • Functie Wonen, werken, recreatie

Twee nieuwe ontwikkelingspolen

In de stationsbuurt komen twee nieuwe ontwikkelingspolen: de Koningin Fabiolalaan en het Koningin Mathildeplein.

De nabijheid van het station, het centrum en de Leie verklaren mee de aantrekkelijkheid van de bestaande buurt die vooral een woonfunctie heeft. Er zijn momenteel weinig centrumfuncties, zoals handel, horeca en diensten, terug te vinden en er is ook geen echt centrum.

Aan de Koningin Fabiolalaan, op het vroegere spoorwegdomein langsheen de sporen, komen een aantal hoge en middelhoge woon- en kantoorgebouwen. Dichtbij het station worden dit vooral kantoorgebouwen, richting de Blaarmeersen worden vooral residentiële gebouwen ingeplant. De wijk maakt deel uit van de groene as tussen het Citadelpark en de Blaarmeersen.

Kantoren zorgen voor levendigheid overdag. Ook de integratie van publieke functies (handel, horeca, diensten, gemeenschapsvoorzieningen) in het project heeft een gunstige invloed op de kwaliteit van de leefomgeving voor de toekomstige en de huidige bewoners

Een tweede pool ligt aan het Koningin Mathildeplein, een nieuw plein aan de zuidzijde van het station. Hier komt het S-gebouw, met een hotel, woonfunctie en dienstverlenende functies.

Keuze voor hoogbouw

Hoogbouw is noodzakelijk in functie van een duurzaam grondgebruik. Door op welgekozen plaatsen een voldoende hoge woningdichtheid te voorzien, kan de stad op andere plaatsen (aan de rand) de open ruimte vrijwaren van verdere bebouwing.

De vooropgestelde bouwdichtheid vereist de realisatie van hogere gebouwen. Daardoor zal de nieuwe ontwikkeling van een andere schaal zijn dan de huidige Rijsenbergbuurt. De hogere gebouwen worden voorzien langs de spoorzijde, waardoor de impact op de bestaande woningen van de Rijsenbergbuurt tot een minimum beperkt blijft.

Ligging

Het Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan (GRUP) deelt de Koningin Fabiolalaan op in drie zones (A, B en C) die samen een ontwikkelingsgebied vormen dat zich uitstrekt vanaf het Koningin Maria-Hendrikaplein tot aan de Snepkaai. Voor het Koningin Mathildeplein werd een Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) uitgewerkt.

Elk deel van de projectontwikkeling krijgt een eigen karakter door de aard (vorm, volume, …) van de bebouwing. Dit zal zich ook weerspiegelen in de aanleg van het publiek domein.

  • De zone A loopt van het Koningin Maria-Hendrikaplein tot aan de Aaigemstraat en wordt ontwikkeld door NMBS.
  • De zone B loopt van de Aaigemstraat tot aan de Suzanne Lilarstraat en wordt ontwikkeld door sogent, het stadsontwikkelingsbedrijf van Stad Gent.
  • De zone C start aan de Suzanne Lilarstraat en loopt tot aan de Snepkaai (Leie) en wordt ontwikkeld door sogent.

Aan de zuidzijde van het station komt een S-vormig gebouw op het nieuwe Koningin Mathildeplein.

Enkele cijfers

  • de zones voor projectontwikkeling langsheen de Koningin Fabiolalaan liggen in een gebied van ongeveer 7,8 hectaren verdeeld over de zone A (25.925m2) dicht tegen het station, de middenzone B (36.883m2) en de zone C tegen de Leie (15.423m2).
  • Het Koningin Mathildeplein is ongeveer 1,2 hectare groot. De oppervlakte van het bouwterrein voor het S-gebouw bedraagt 5.200 m².

Uw browser voldoet niet aan de minimale vereisten om deze website te bekijken. Onderstaande browsers zijn compatibel. Mocht je geen van deze browsers hebben, klik dan op het icoontje om de gewenste browser te downloaden.