Je bent hier: HomeVoorstelling projectStationsproject › Trein en station

Trein en station

Een station voor de toekomst

Het oude stationsgebouw van architect Louis Cloquet dateert uit 1913 en is beschermd. Daarachter ondergaat het station Gent Sint-Pieters echter een ware metamorfose: de huidige reizigerstunnels onder de treinsporen maken plaats voor een grote open hal van 35.000 m². De sporen en perrons worden volledig vernieuwd. Architect Jacques Voncke (Eurostation) stond in voor het projectontwerp. Ook de omgeving wordt aangepast aan de hand van een ontwerp van landschapsarchitect Alain Marguerit. Dit ontwerp houdt rekening met het beschermd stadsgezicht met bomenrij op het Koningin Maria-Hendrikaplein.

Doorstart plannen stationsvernieuwing

Na constructief overleg tussen NMBS en Stad Gent werd beslist om de plannen voor het station bij te sturen. Er wordt een nieuwe overkapping uitgewerkt die het comfort voor de reizigers garandeert en architecturaal aansluit bij de reeds gebouwde overkapping. Daarnaast gaat er extra aandacht naar de kwaliteit van de vooropgestelde ondergrondse fietsenstallingen.

Er wordt een nieuwe kapstructuur uitgewerkt die architecturaal aansluit bij de overkapping boven de perrons 9-12, die al gebouwd is. Het comfort en de beleving van de stationsgebruiker blijft net als in het oorspronkelijke ontwerp gegarandeerd, maar wordt kostenefficiënter gerealiseerd. Daarnaast wordt er extra aandacht besteed om in de ondergrondse ruimte de vooropgestelde fietsruimte op een kwalitatieve manier te voorzien. Ook wordt bekeken of er bijkomende capaciteit mogelijk is. Voor NMBS blijft het comfort van haar reizigers de absolute prioriteit. NMBS wil van Gent-Sint-Pieters een functioneler station maken, een intermodale hub waar reizigers eenvoudig kunnen overstappen van het ene vervoersmiddel op het andere.

Alle projectpartners staan achter de vooropgestelde wijzigingen aan het ontwerp. Ze stellen alles in het werk om begin 2020 de volledige omgevingsvergunningsaanvraag op die basis in te dienen. Daarna volgt het openbaar onderzoek.
Deze doorstart werd op 3 juli aangekondigd, lees het volledige persbericht hier.

 

Een open hal onder de sporen

Het station Gent-Sint-Pieters ontvangt elke dag meer dan 56.000 reizigers en is daarmee het grootste station in Vlaanderen. Vooral de smalle tunnels die de toegang vormen tot de perrons verhinderen een vlotte doorstroming van de reizigers. Daarom worden ze afgebroken en vervangen door een hal van 300 meter lengte en 120 meter diepte met daarin een geïntegreerd tramstation, fietsenparkings, twee overdekte kiss & rides, een taxizone, winkeltjes, horeca en andere diensten.

Eind 2010 startten de werken aan de zuidzijde van het station. Stap voor stap worden sporen en tunnels verwijderd en nieuwe sporen en perrons opgebouwd. Doordat het station in werking moet blijven, kunnen slechts een beperkt aantal sporen tegelijk uit dienst worden genomen. Van zodra een spoor af is, wordt het daarom meteen in gebruik genomen.

Brede perrons 

Het station telt 12 sporen. Dit blijven er ook 12 in de toekomst. De vroegere goederenperrons verdwijnen echter waardoor er meer ruimte komt voor de perrons die tot 4 meter breder zullen zijn. Alle perrons worden ook langer en daardoor toegankelijk voor de langste IC-treinen. Ten slotte zal de hoogte van de perrons worden aangepast zodat de reizigers gemakkelijk kunnen opstappen. Het comfort voor de reizigers verhoogt ook door een betere toegankelijkheid tot de perrons via roltrappen, liften en trappen.

 

 

.nieuwe perrons 11-12 

Sinds januari 2015 is het nieuwe perron 11-12 in dienst

Glazen dakstructuur en een nieuwe zuidelijke ingang

Alle perrons worden beschermd door een dakstructuur die grotendeels bestaat uit glas. Die laat het daglicht doorstromen tot op de perrons en zelfs tot in de gelijkvloerse hal, via transparante tegels in de perrons.

De zuidkant van het station wordt een volwaardige tweede ingang, met een imposante glazen gevel. Die zorgt eveneens voor een zee van natuurlijk licht in de stationshal. De woningen en cafés die dicht bij het station stonden, zijn ondertussen gesloopt en maken plaats voor een nieuw plein, het Koningin Mathildeplein, waarop een nieuw, S-vormig gebouw komt.  

glazen gevel

Een nieuwe spoorinfrastructuur

Verschillende ingrepen zorgen ervoor dat treinen sneller het station in- en uit kunnen rijden. De maximum snelheid in het station wordt voor quasi alle sporen meer dan verdubbeld tot 90km/uur. Daarmee zal het station tot een van de modernste van Europa behoren. Dankzij de snelheidsverhoging zal een trein het wisselcomplex sneller kunnen vrijmaken voor een volgende trein. Zo verhoogt de capaciteit van het station aanzienlijk. De capaciteit verhoogt ook door de aanleg van een derde en vierde spoor richting Brugge.

Het aantal wissels in hoofdspoor vermindert met een derde. Samen met de aanleg van langgelaste sporen en ingelaste wissels (dit is zonder voegen) zal dit voor de buurtbewoners bijdragen tot een belangrijke geluidsvermindering in en rond het station. Daarenboven betekent een vermindering van het aantal wissels ook een belangrijke winst in onderhoudskost.