Je bent hier: HomeVoorstelling projectStationsproject › Trein en station

Trein en station

Een station voor de toekomst

Het oude stationsgebouw van architect Louis Cloquet dateert uit 1913 en is beschermd. Daarachter ondergaat het station Gent-Sint-Pieters echter een ware metamorfose: de huidige reizigerstunnels onder de treinsporen maken plaats voor een grote open hal van 35.000 m². De sporen en perrons worden volledig vernieuwd. Architect Jacques Voncke (Eurostation) stond in voor het projectontwerp. Ook de omgeving wordt aangepast aan de hand van een ontwerp van landschapsarchitect Alain Marguerit. Dit ontwerp houdt rekening met het beschermd stadsgezicht met bomenrij op het Koningin Maria-Hendrikaplein.

Een open hal onder de sporen

Het station Gent-Sint-Pieters ontvangt elke dag meer dan 57.000 reizigers en is daarmee het grootste reizigersstation in Vlaanderen. Vooral de smalle tunnels die de toegang vormen tot de perrons verhinderen een vlotte doorstroming van de reizigers. Daarom worden ze afgebroken en vervangen door een hal van 300 meter lengte en 120 meter diepte met daarin een geïntegreerd tramstation, fietsenparkings, twee overdekte kiss & rides, een taxizone, winkeltjes, horeca en andere diensten.

Hoge transparante dakstructuur en een nieuwe zuidelijke ingang

Alle perrons worden beschermd door een dakstructuur die grotendeels bestaat uit glas en geveldoek. Die laat het daglicht doorstromen tot op de perrons en zelfs tot in de gelijkvloerse hal, via transparante tegels in de perrons.

De zuidkant van het station wordt een volwaardige tweede ingang, met een imposante glazen gevel. Die zorgt eveneens voor een zee van natuurlijk licht in de stationshal. De woningen en cafés die dicht bij het station stonden, zijn ondertussen gesloopt en maken plaats voor een nieuw plein, het Koningin Mathildeplein, waarop een nieuw, S-vormig gebouw komt. 

Een nieuwe spoorinfrastructuur

Verschillende ingrepen zorgen ervoor dat treinen sneller het station in- en uit kunnen rijden. De maximum snelheid in het station wordt voor quasi alle sporen meer dan verdubbeld tot 90km/uur. Daarmee zal het station tot een van de modernste van Europa behoren. Dankzij de snelheidsverhoging zal een trein het wisselcomplex sneller kunnen vrijmaken voor een volgende trein. Zo verhoogt de capaciteit van het station aanzienlijk. De capaciteit verhoogt ook door de aanleg van een derde en vierde spoor richting Brugge.

Het aantal wissels in hoofdspoor vermindert met een derde. Samen met de aanleg van langgelaste sporen en ingelaste wissels (dit is zonder voegen) zal dit voor de buurtbewoners bijdragen tot een belangrijke geluidsvermindering in en rond het station. Daarenboven betekent een vermindering van het aantal wissels ook een belangrijke winst in onderhoudskost.

Fasering van de werken

Eind 2010 startten de werken aan de zuidzijde van het station. Stap voor stap worden sporen en tunnels verwijderd en nieuwe sporen en perrons opgebouwd. Doordat het station in werking moet blijven, kunnen slechts een beperkt aantal sporen tegelijk uit dienst worden genomen. Van zodra een spoor af is, wordt het daarom meteen in gebruik genomen. In 2018 waren de sporen van 12 tot 8 afgewerkt.
Voor de volgende fase van de renovatie bleken de offertes van de aannemers hoger dan verwacht op basis van de eerste fase. Daarom werd het ontwerp aangepast.  

Dankzij een constructieve samenwerking tussen de projectpartners resulteerde dit in een kwalitatief en duurzaam stationsontwerp met een hoge dakstructuur die architecturaal aansluit bij de reeds gebouwde overkapping. Zonnepanelen en het gebruik van energiebesparende maatregelen zoals warmtepompen, energierecuperatie, LED-verlichting enzovoort zullen van het station Gent-Sint-Pieters een duurzaam gebouw maken.

Door het beter benutten van de beschikbare ruimte en door meer gebruik te maken van etagerekken kan de voorziene capaciteit aan fietsplaatsen bovendien opgetrokken worden van 13.500 naar 17.000. Een goed beheer en een performant fietsdetectiesysteem moet een comfortabele overstap van fiets naar trein mogelijk maken.

Voor de zomer 2020 wordt een nieuwe omgevingsvergunningsaanvraag ingediend. Daarna volgt het openbaar onderzoek. Eenmaal de aannemer is aangesteld, volgt nog een studiefase. De opstart van de werken wordt voorzien na de zomer van 2021. De streefdatum voor het einde van de werken blijft eind 2027.

Overkapping met zonnepanelen

De hoge overkapping met zonnepanelen